Военната азбука

Военната азбука е фонетична азбука. Фонетичната азбука е списък с думи, използвани за идентифициране на букви в съобщение, предавано по радио или телефон. Изговорени думи от одобрен списък се заменят с букви. Например думата „военноморски флот“ ще бъде „Ноември Алфа Виктор Янки“, когато е изписана във фонетичната азбука. Тази практика помага да се избегне объркване между подобни звучащи букви, като „m“ и „n“, и да се изяснят комуникациите, които могат да бъдат прихванати по време на предаването.

Думите, избрани да представят някои букви, са се променили след въвеждането на фонетичната азбука. Когато тези промени се настъпят, те се извършват по силата на международно споразумение. Сегашната фонетична азбука е приета през 1957 г.