Карта на кибервойната в Интернет

Интернет е безграничен, но всъщност всеки го управлява до границите на собствения си рутер!

карта на Интернет мрежата в Европа

Кибер войната вече е факт. Кибер пространството вече официално  е признат от НАТО за петия домейн на войната, а глобалната мрежа Интернет е бойно поле в което всеки воюва срещу всеки!

Всички страни провеждат непрекъснати информационни операции и при загуба на информационната инициатива в Мрежата е възможно да спрат достъпа на населението до Интернет.  Ако погледнете предоставените карти ще видите, че той се доставя по определени пътища, които могат да бъдат отрязани или пресечени по една или друг причина. На горната карта е показаната основната мрежа в Европа, а на долните две ще видите основните пътища в България.

Интернет мрежа

Един от основните монополисти  у нас е компанията „Нетера“, която е  поела 1/3 от постъпващия в страната международния Интернет трафик на България.  Високоскоростната магистрала свързва София с Русе и световните телекомуникационни мрежи на съседна Румъния с капацитет 622 Mbps и до момента е единствената наземна алтернатива за международна свързаност. Комуникационния капацитет на „Нетера“ се ползва от почти всички мобилните оператори „Мобилтел“ и „Виваком“, Интернет доставчиците „Орбител“, „Лирекс Нет“ и „Спектьр Нет“, „БТК Нет“, македонския оператор „Сонет“ и други. Чрез оптичен кабел през Румъния комуникационният канал свързва България c I.T.E.N.O.S. – Франкфурт, един от най-големите телекомуникационни хъбове в Европа.

„Нетера“ предлага пълно дублиране на наземните си услуги през спътник чрез своите центрове за сателитна комуникация „Телеком Център — Русе и София Телепорт“, откъдето по сателит се излъчват програмите на bTV, „Дарик“ радио и радио „Гонг“. През 2003 г. телекомуникационният оператор проектира и изгради мрежата от сателитни станции за излъчване на bTV u Нова телевизия на територията на страната.

„Нетера“ е единственият оператор в България с европейски лиценз за пряко излъчване на новинарски емисии през спътник (Satellite News Gathering), което дава възможност на новинарските екипи да реализират директни предавания от мястото на събитието.

научна мрежа

Заключение: основните мрежови възли, комуникационни пътища и  доставчиците на Интернет в страната следва да се причисляват към инфраструктурата с национално значение и да се водят на отчет за да може да се реагира в случай на война. 

Карти на Интернет комуникациите по света

  • Тук може да видите карта, която показва подводните кабелни системи с преносен капацитет 1Gbps, които са въведени в  експлоатация след  1989 г. http://www.interoute.com/interactive-network-map
  • С тази интерактивна карта на Интернет комуникациите http://cablemap.info/ може да видите връзката на всяка точка по света.