Най-използваните приложения за съобщение от българите

След като в предишните публикации разгледах най-изполваните социални мрежи в България, реших да направя кратко изследване и най-изполваните приложения за мигновенни съобщения. Според данните на Евростат 80 % от българите изполват интернет приложения за разговори и обмяна на съобщения, с което се нареждат на първо място в Европейския съюз по този показател. Според проучване на агенция Арбитраж около 97% от населението над 15 години в България ползва мобилни услуги в края на 2018 г.  Причините за това са, че нашата страна има добре развита високоскоростна мобилна мрежа от четвърто поколение 4G и факта, че мобилни телефони са значително повече от колкото десктоп компютрите на глава от населението. Това налага да се обърне особенно внимание на тези устройства.

Изследване на „Галъп Интернешънъл“, инициирано от „Виваком“, показва, че само 51 % от българите използват телефоните са само за телефонни разговори, цели 40% ги използват за гласови услуги и пренос на данни, а 9% за мобилен интернет. Кратките текстови съобщения (SMS) се изпращат само 3 % от потребителите, докато 28% използват новите дигитални и онлайн приложения. Гласовата поща и MMS са на още по-заден план в предпочитанията за комуникация. Включително 1/4 от българите над 65 г. също така декларират, че са ползвали подобни услуги.

Това се потвърждава и при изследване с инструмента за анализи АppАnnie.com, зададено за потребителите от България на безплатни приложения от Google Play в категория социални мрежи и комуникация, първите няколко места се заемат от следните марки:

  • Facebook Messenger и Messenger Lite – се използват за разговори, безплатен текстов и видео чат от цели 25 % от българските потребители;
  • Viber – се използва за съобщения, групови разговори и обаждания при почти 2 % ;
  • WhatSapp и Skype си разделят останлия процент потребители.

В светоен мащаб доминира WhatsApp Messenger, следван от Facebook Messenger.

Вижте най-изполваните в съответните държави приложения от класацията на Similar Web Вижда се, че в САЩ, Канада и Сверна Африка преобладава Facebook Messenger, a в Русия, Южна Америка и Африка преобладава Whatsapp. В Китай е WeChat, a Европа се разделя между WhatsApp и Facebook Messenger, като България е под Американското влияние.