Landing pages

Създаване на промоционална кампания за уред правещ перфектен възел на вратовръзките. Беше изградена ландинг страница (landing page) по системата AIDA предизвикваща посетителя да натисне бутона „Поръчай“. Сайта се състои от няколко страници картинки, видео и форма за поръчки от изчистен дизайн.