Същност на Интернет рекламата

Рекламата съществува в примитивна форма от много столетия, като върха на нейното развитие е Интернет реклмата. Първите професионални, рекламни агенции се появяват 1930 г. във Франция. От тогава до сега рекламата усъвършенства своите стилове, но много малко се е изминела нейната последователност.
Днес рекламата не създава светът на потребителя, но този свят е немислим без реклама!

Интернет рекламата е един от елементите на маркетинговата комуникация (маркетинговия микс). Според Arman Dayan маркетинговия микс има 4 елемента за въздействие над потребителя: продукт, цена, комуникация, разпределение.

Основната функция на рекламата е да дава информация и да предизвиква покупки, като рисува пред потребителя неговия собствен образ след закупуване на рекламираната стока или услуга. Поради тази причина тя трябва да е адаптирана към социалния статус на потребителите.

Рекламата е платена форма на комуникация, еднопосочна комуникация чрез средствата за масова информация, каквото е Интернет пространството. Тя се обръща не към конкретно лице, а към съвкупност от предполагаеми потребители, поради което трябва да си отговорим на следните три въпроса:

– Какво ще рекламираме?
Може да рекламираме определен, продукт, услуга или марка. Ако е група от продукти то това е колективна реклама, а когато е на самата фирма е корпоративна реклама.

– На кого ще рекламираме?
Според аудиторията избираме и средствата за комуникация по които да се разпространява рекламата. Ако се обръщаме към по-широк кръг,то избираме средствата за масова информация, ако е само дъска за сърфинг, например, трябва да се обърнем към специализирани издания.

– Как ще рекламираме?
След като сме отговорили на първите два въпроса следва да изберем вида на нашето рекламно обръщение. А то може да бъде рационално или емоционално.

– Рационалното рекламно съобщение въздейства на разума, чрез използване на аргументи с цел убеждение. В нея за да усилим текста се използват чертежи, доказателства, цитати, изображения и други подобни.

– Емоционалната реклама се обръща към чувствата и скрити мотиви. Тя въздейства чрез асоциации, символи, изображения на идеи, ситуации, в голяма степен клипове и в звук.

По характер на въздействие рекламното съобщение може да бъде:
– Твърда реклама – преследва краткосрочна цел и заставя потребителя незабавно да закупи продукта, такива са промоциите, например има намалена цена до нова година
– Мека реклама – не се стреми да продаде задължително, а да създаде благоприятна представа за продукта.

Ние постоянно сме под въздействието на рекламите, на улицата, по телевизията, в Интернет пространството и затова си изграждаме нещо като имунитет срещу рекламата. Все пак малко или много нашите решения зависят от нея и за това постоянно взимаме решения след като оценяваме риска (финансов или социален) и най-вече ако сме лично въвлечени в определено действие или продукт. Колкото повече сме обвързани с даден продукт, толкова по-добро мнение имаме за тази реклама. Поради тази причина ако се нуждаете от подобна услуга е добре да изберете Интернет реклама, която е съобразена едновременно с търсачките и психологията на хората.