Център за професионално обучение към Военна академия „Г. С. Раковски”

цпо военна академия

Центърът за професионално обучение към Военна академия „Г. С. Раковски” е лицензиран учебен център от „Националната агенция за професионално образование и обучение” и предлага възможности за придобиване на нова професия,  повишаване на квалификацията  или валидиране на професионални знания, умения и компетентности.  Те се удостоверяват с издаваните от ЦПО държавни документи, които важат не само у нас, а и в целия Европейски съюз.

Най-хубавото на този център е, че всички заети на трудов договор или безработни лица могат да се възползват от безплатно обучение с ваучери по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“, както следва:

За придобиване на професионална квалификация III степен с продължителност 960 часа – ваучер с цена 1800 лева по следните професии:

 1. Професия „Охранител“ по специалности: „Физическа охрана на обекти“, „Банкова охрана“ и „Лична охрана“;
 2. Професия „Спасител при бедствия, аварии и катастрофи” по специалност „Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи“;
 3. Професия „Офис – мениджър” по специалност „Бизнес-администрация”;
 4. Професия „Библиотекар” по специалност „Библиотекознание“;
 5. Професия „Спедитор –логистик“ по специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“;
 6. Професия „Организатор Интернет приложения” по специалност „Електронна търговия“;
 7. Професия „Техник на компютърни системи” по специалност „Компютърни мрежи”;

За придобиване на II степен професионална квалификация с продължителност 660 часа –  ваучер за 1200 лева по следните професии:

 1. Професия „Парамедик” по специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ”;
 2. Професия „Офис – секретар” по специалност „Административно обслужване”;
 3. Професия „Електромонтьор” по специалност „Електроенергетика” в рискови райони;
 4. Професия „Монтьор на компютърни системи” по специалност „Компютърни мрежи”;

За придобиване на I степен квалификация с продължителност 300 учебни часа (45 дена) и цена на ваучера 600 лева на човек, по следните професии:

 1. Професия „Деловодител” по специалност „Деловодство и архив”;
 2. Професия „Помощник в строителството“ по специалност „Основни и довършителни работи“;
 3. Професия „Помощник пътен строител“ по специалност „Пътища, магистрали и съоръжения“;
 4. Професия „Работник в озеленяването“ по специалност „Озеленяване и цветарство“;
 5. Професия „Оператор на компютър” по специалност „Текстообработка”;

След издържан изпит по теория и практика на цялата професия се получава Държавно свидетелство за професионална квалификация признато от целия ЕС и други страни.

Курсове по част от професията

По горепосочените професии са възможни и по-кратки курсове само на това което ви трябва. За тях се издава Удостоверение по част от професията, което също важи в ЕС. Например, ако изкарате един курс за „SEO оптимизация на сайтове“ може да получите удостоверение по част от професията „Организатор на интернет приложения“ в което на гърба ще бъде изписан точния хорариум на дисциплините, които сте учили. За да използвате ваучер от Агенцията по заетостта за обучение по част от професията, трябва да се спази следният хорариум:

 • за професия  I степен курса е с продължителност  от 200 учебни часа (около 1 месец)  – 400 лв.
 • за II степен курса е с продължителност от 300 учебни часа (около 2 месеца)  – 600 лв.
 • за III степен е с продължителност от 600 учебни  часа (от 4-до 6 месеца)  – 1125 лв.

Формата на обучение може да бъде дневна, вечерна или дистанционна форма.

Валидиране на професионални знания

Образователната политика на Центъра е насочена към създаване на условия за качествен и съвременен учебен процес с възможност за гъвкав отговор на образователни нужди на работодателите и професионални изисквания. При нужда може да получите специално разработено обучение по заявление на работодателите или ако вече практикувате някоя от горепосочените професии, но нямате документ е възможно вашите знания и умения да бъдат валидирани от комисия и да получите световно признат документ:

 • Свидетелство за професионална квалификация или
 • Удостоверение за обучение по част от професията.

Други кратки курсове по ключови компетентности от които може да се възползвате с ваучер от 250 лева

1. SEO – Оптимизация на сайтове;
2. Копирайтинг и създаване на съдържание за уеб;
3. SMO – оптимизация за социални мрежи;
4. ORM – Управление на онлайн репутацията;
5. Изграждане на сайтове с WORDPRESS-CSM;
6. Дигитална култура в офиса;
7. Бизнес решения с Microsoft Excel;
8. Дигитализация на библиотеюни фондове;
9. Графичен дизайн;
10. Защита на компютърни мрежи, базирана на решения на компанията CISCO;
11. Компютърни мрежи
12. Информационна сигурност
13. Етично хакерство
14. Киберсигурност
15. Дигатално административно осигуряване

Освен това към Военна академия има разкрита лицензирана CISCO академия, която предоставя европейски сертификат и отлични компютърни кабинети с модерна база за обучение.

Предлага се и езиково обучение по чужд език с продължителност  300 учебни часа  с ваучер от  700 лв.

Обучението се провежда в градовете София, Пловдив и Стара Загора.