Няколко въпроса за перфектен Интернет маркетинг план

Интернет маркетинг план
Хората всеки ден срещат фирми предлагащи като Вашия продукт, но всички те са еднообразни и скучни. За да купуват Ви трябват нови идеи за презентация на продукта. А ние продаваме такива идеи – с други думи интернет маркетинг. Това не е еднократен акт, а процес на популяризиране и развитие на вашата фирма или сайт в Интернет. Изграждане на цялостна репутация на сайта от субективното му възприемане до усъвършенстване на функционалността и провеждане на промоционални кампании в Интернет. За да имате успех Ви е необходим „Интернет маркетинг план”. За да направите дяволски добър план си отговорете на следните въпроси:
Какви продукти търсят клиентите?
Какво предлага конкуренцията и какво ново можем ние?
Каква е целта на сайта и с какъв дизайн да бъде проектиран?
Как оценяваме функционалността на сайта, дали е удобен, дава ли гаранции и вдъхва ли доверие на клиента?
Каква ценова политика, промоции и реклами трябва да поддържаме?
Какъв график трябва да съставим за изпълнение на мероприятията.
Наблюдение на резултатите, анализ и промяна при потенциални нови пазари и противодействие на конкуренцията.
ПОРЪЧАЙТЕ СИ ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗГОТВЕН ПЛАН ТУК