Курсове за Интернет маркетинг към Военна академия

дигитална компетентност

Центърът за професионално обучение към Военна академия „Г. С. Раковски” предлага почти безплатни курсове по дигитална компетентност с ваучери на Агенцията по заетостта!

Образованието е най-добрата инвестиция във Вашето бъдеще и гаранция за успех в бизнеса.  За да сте експерт в дигиталната област трябва да прочете един минимум от книги за Интернет маркетинг или да се запишете на подходящ курс в който да ви поднесат съдържанието на готово.

Центърът за професионално обучение към Военна академия „Г. С. Раковски“ е най-подходящото място за това, защото е лицензиран от „Националната агенция за професионално образование и обучение” и освен знания ще получите и  държавни дипломи за професионална квалификация, които са валидни във всички страни членки на Европейския съюз.

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  могат да се предоставят ваучери за обучение на безработни и заети лица на трудов договор по определени ключови компетентности, като програмата покрива 85 % от стойността на курса.  Така ако един курс от 45 часа струва 250 лева, на вас ще ви излезе само 37,5 лева!!

Предлагат се следните курсове по дигитална компетентност с ваучери:

 1. SEO – Оптимизация на сайтове с продължителност 45 учебни часа на цена от 250 лева на човек, при ползване на ваучер излиза 37,5 лева. Курсът е подходящ, както за неспециалисти, така и за напреднали.  В началото на курса на всеки обучаем ще бъде създаден собствен сайт напълно безплатно, след което ще започне работа по неговата оптимизация.
 2. Копирайтинг и създаване на съдържание за уеб – 45 учебни часа на цена 250 лева. Курсът е подходящ за неспециалисти и практически ориентиран към разкриване на тънкостите при писане в Интернет и използване на онлайн инструменти;
 3. SMO – оптимизация за социални мрежи -45 учебни часа на цена 250 лева. Формиране на технически умения за разработване и оптимизация на социални профили, мониторинг и анализ на информацията за постоянно управление на онлайн репутацията и повишаване видимостта в класирането ;
 4. ORM – Управление на онлайн репутацията – 45 учебни часа на цена 250 лева. Неговото изучаване се обуславя от дигитализацията и бързото развитие на информационните технологии в българското Интернет пространството. Управлението на онлайн репутацията ще става все по-важна както в личен план, така и за различни те институции;
 5. Изграждане на сайтове с WORDPRESS-CMS – 45 учебни часа на цена от 250 лева на човек, при ползване на ваучер излиза 37,5 лева. Курсът е подходящ за начинаещи. В рамките на курса всеки обучаем ще получи напълно безплатно собствен сайт с настроен WordPress.;
 6. Дигитална култура в офиса – 45 учебни часа на цена от 250 лева на човек, при ползване на ваучер излиза 37,5 лева. Ориентиран към работа в публичната администрация;
 7. Бизнес решения с Microsoft Excel– 45 учебни часа на цена от 250 лева на човек, при ползване на ваучер излиза 37,5 лева. Изучават се най-новите тенденции за използване на офис решения.
 8. Дигитализация на библиотечни фондове– 45 учебни часа на цена от 250 лева на човек, при ползване на ваучер излиза 37,5 лева.
 9. Графичен дизайн– 45 учебни часа на цена от 250 лева на човек, при ползване на ваучер излиза 37,5 лева. Изучава се Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.
 10. CISCO Security – 45 учебни часа на цена от 250 лева на човек, при ползване на ваучер излиза 37,5 лева. Показва практически защита на компютърни мрежи базирана на CISCO.
 11. Компютърни мрежи – 45 учебни часа на цена от 250 лева на човек, при ползване на ваучер излиза 37,5 лева.
 12. Информационна сигурност – 45 учебни часа на цена от 250 лева на човек, при ползване на ваучер излиза 37,5 лева.
 13. Етично хакерство – 45 учебни часа на цена от 250 лева на човек, при ползване на ваучер излиза 37,5 лева. Показват се основни решения за хакване и защита на информационни системи.
 14. Киберсигурност – 45 учебни часа на цена от 250 лева на човек, при ползване на ваучер излиза 37,5 лева.
 15. Дигатално административно осигуряване – 45 учебни часа на цена от 250 лева на човек, при ползване на ваучер излиза 37,5 лева.

Ключова компетентност 2 (чужд език)

Английски (A1, A2, B1) с продължителност 300 учебни часа на цена от  700 лева. При ползване на ваучер ще ви излезе 105 лева. Обучението се провежда съгласно стандартите на НАТО. Обучението се провежда в градовете София, Пловдив и Стара Загора.

Други курсове по ваше желание!!!

Възможно е специално разработено обучение по заявление на работодателите. Образователната политика на Центъра е насочена към създаване на условия за качествен и съвременен учебен процес с възможност за гъвкав отговор на образователни нужди на работодателите и професионални изисквания.

Формата на обучение може да бъде дневна, вечерна или дистанционна форма.

За повече въпроси или за записване се обадете на 0887 930 559 или пишете на rndcptc@gmail.com