Как да създадете собствена WordPress джаджа?

djadjiСъздаване на разширения и джаджи за WordPress

Този сайт е изграден върху WordPress и поради това често ми се налага да използвам персонализирани  джаджи и различни плъгини или разширения. Аз не съм програмист, но знам достатъчно код, за да си правя собствени джаджи и разширения. Нека ви покажа, как да си създадете собствени джаджи за вашия сайт.

Първо трябва да създадете PHP файл с име [imenaplugin].php и да го качите в директорията с разширенията. В него поставете следния код, като вместо червените надписи сложете вашите данни, без скобите разбира се и с английски букви.
<?php
/* Plugin Name: [Сложете име на разширението]
Plugin URI: [Добавете  website URL]
Description: [Описание на плъгина]
Version: [Версия  (може би 1.0)]
Author: [Вашето име]
Author URI: [Вашия  website URL]
*/

class [Име на плъгина без Spaces] extends WP_Widget {
function [Име на плъгина без Spaces]() {
$widget_ops = array(
‘classname’ => ‘[Име на плъгина без Spaces]‘,
‘description’ => ‘[Описание]
);

$this->WP_Widget(
[Име на плъгина без Spaces]‘,
[Име на плъгина без Spaces]‘,
$widget_ops
);
}

function widget($args, $instance) { // widget sidebar output
extract($args, EXTR_SKIP);
echo $before_widget; // pre-widget code from theme
print <<<EOM

[Тук сложете истинския код на разширението]

EOM;
echo $after_widget; // post-widget code from theme
}
}

add_action(
‘widgets_init’,
create_function(“,’return register_widget(„[Име на плъгина без Spaces]„);’)
);
?>
След качването му в директорията с разширенията вашата джаджа ще се появи при останалите.  Първо обаче трябва да активирате разширението, като отидете на Разширения – Активиране. След това спокойно може да използвате вашата нова джаджа за WordPress.