Армията набира резервисти

Армията набира резервисти

Гарантирано едномесечно възнаграждение дори и да не влезете в действие

Министерство на отбраната обяви кампания по набиране на резервисти за нуждите на Българската армия. Записването става в Областните военни отдели. Например в Русенска област организацията по приема на документи от кандидатите се поема от Областен военен отдел Русе, съобщи неговият началник подполковник Цанко Недев. Най-хубавото е, че за резервист може да кандидатства всеки български гражданин, дори и да има друга професия през това време.
За момента се търсят общо 400 души за гарнизона Шумен, Стара Загора, Асеновград, Пловдив, Белене, Кичево и Бургас, а по-късно ще има и за други гарнизони. Информация за местата може да се вземе и от Бюрата по труда в Русе и областта.

Свободните места за резервисти на армията са за войници, сержанти и офицери, като възрастовата граница за войници и сержанти е от 18-55 години, а за офицери – до 60 години. Обявени са вакантни места за всички видове въоръжени сили – сухопътни войски, военновъздушни и военноморски сили.
Крайният срок за подаване на документи във Военното окръжие, ул. „Княжеска” 8, е 27 септември.

Такава кампания за набиране на резервисти необходими на Българската армията се организира за първи път у нас и е регламентирана с приетия през юли „Закон за резерва на въоръжените сили на Република България“.
До 2014 година на служба в доброволния резерв на БА се планират близо 3400 резервисти. Службата на резервиста ще се заплаща за времето, в което той е извикан от командира на съответното военно формирование, уточни подполковник Цанко Недев.

За времето на срока на договора, който може да бъде до пет години, резервистът може да бъде извикан на активна служба, а може да бъде и само на разположение. Ако бъде извикан на активна служба за тоя период от време той получава месечно възнаграждение за звание, както всички останали военнослужещи. Ако не бъде извикан на активна служба, за всяка година, в която е бил на разположение на БА, резервиста получава като компенсация едномесечно възнаграждение.


P.S. Подробна информация за кандидатстване в резерва може да се получи в Областния военен отдел – Русе и на телефон 082/ 834 817.