Сигурност – Има ли такова понятие в България?

Сигурност на БългарияКитайците казват „В интересни времена да живееш дано” , а ние живеем в много бурно време. Толкова бурно, че е под въпрос съществуването на нацията ни. Всички искаме да живеем в сигурна и благоденстваща страна, а това зависи от самите нас. За да успеем е необходимо да взимаме правилни решения, базирани на знания.  Всички трябва да имаме ясна представа за националната сигурност.

Понятието сигурност  се разглежда като защитеност на личността и липса на опасност.  Нейна основна характеристика е, че тя винаги е необходима,  функционална цел на всяка общност.

Националната сигурност е динамично състояние на обществото и човека, при което за държавата не съществува пряка опасност, така че те да могат свободно да осъществяват своето развитие и прогрес.   Всяка държава поддържа надеждна система за отстраняване на заплахите, гарантиране на правата и свободите на гражданите, икономически и социален просперитет.

Постмодерното разбиране за сигурността акцентира на индивидуалната сигурност,  сътрудничеството, взаимодействието и споделената  отговорност.

Може да се разглежда в следните разновидности:  твърда и мека, тясна и широка, външна и вътрешна.

За да говорим за национална сигурност следва да включим следните 5 нива на сигурност:  ИНДИВИД −> ГРУПА −> ДЪРЖАВА−> ОБЩНОСТ −>  СВЯТ.

Нейни субекти са държави, международни и неправителствени организации, информационни средства, образователни институции и икономически субекти, а вътре в държавата са президент, премиер, министерства, медии, организации, партии и т.н

От сухата теория, казана до тук следва въпроса:

Как  тогава, може да въздействаме на сигурността?

Можем да въздействаме по политически път, по икономически път, чрез информационен или по военен път.

Това са и начините по които можем да решим проблемите си, да подобрим сигурността на нашата държава,  собствения си живот и бъдещето на децата ни.