Гражданското общество в България и социалните конфликти

социалните комфликти

Според признанието властта бива 3 вида:

  • традиционна, като монархиите;
  • харизматична власт, когато просто я харесваме;
  • рационално-правна легитимност, когато признаваме правилата и нормите.

Няма добри или лоши режими, дори диктатурата може да е добра.  Те обикновено са възстановяващи и изграждащи. Подходящи са когато е необходимо ефективно управление и модернизация, но имат два проблема.   Един на входа, защото не идват с избори, т.е. да случиш на диктатор и друг на изхода, защото не искат да си тръгнат.

Политическите режими са начинът по който са организирани властите. Още Монтескьо е вкарал kato ideq разделението на властите за да се наблюдават един друг.  С това са известни демократичните режими ( законодателна, съдебна и изпълнителна власт).  Тук имаме върховенство и равенство на всички пред закона, изборност на политическите представители ( власт на народа), наличие на опозиция и свободни медии.  С други думи ако нещо се е случило,  то е видяно по телевизията,  ако не си го видял, то не се е случило.

Какво се случва при нас? Ние твърдим, че “закона е врата у поле и само лудия минава през нея”, значи за каква демокрация говорим след като няма  конституционен либерализъм?

На запад целта е да има по-малко политическо общество и по-голямо гражданско общество, а у нас политическото е завзело гражданското!  В САЩ гражданското общество излъчва властите, там държавата е минимална. Може да се каже, че демокрацията е политически проект за направа на гражданско общество.  С други думи  да казваме на държавата, какво да прави.

В момента ние все още МОЛИМ държавата за това или онова,  както са молили през комунизма да закупят кола, например.  Бъдещето е в социалните групи, които да доразвият гражданското общество, а защо не и да заменят дори партиите?

Социалните конфликти преди са били за полагаеми права,  а в съвременния свят са по психологически критерии, организирани групи и самоидентификации.  Машинист е моя татко,  машинист ще съм и аз.  Всеки има право на избор на статус и роля.   Новите класи вече не са имащи и нямащи.  Ние нямаме наши и ваши елити и затова мразим всички там горе.   Не виждаме кой ни представлява и понеже не знаем кой, избираме този,  който ни е по-симпатичен този,  който прави цирк или ще накаже предишните.

Всички политически програми са еднакви – социални, за вдигане на доходите, за ЕС, против корупцията и т.н.,  а нещо да се е променило?

Изборите са само инструмент на властта.  Проблема не е в инструмента, а в този който го управлява. Като си лош шофьор няма значение каква кола ще караш!