Възможности за взимане на кредит от неработещи

Онлайн кредитът за неработещи не е много популярен и не се отпуска от всички заемодатели. Макар, че обикновено ние не оставаме без работа дори за един ден, липсата на официални документи, с които да докажем, че работим на постоянен трудов договор и получаваме стабилен, фиксиран доход може да затрудни някои от нас. Особено сложно изглежда този въпрос, когато в живота възникнат неочаквани събития и ни се наложи да кандидатстваме за кредит.

Бърз кредит за неработещи – как и къде да го намерите?

Кредитите при безработица се характеризират с това, че при тях формалностите са сведени до минимум. Някои кредитни компании отпускат средства и на хора, които имат и други кредити.

Ако в живота ви се случат непланирани неща, то „кредит без доказване на доход“ може да е решението на вашите проблеми. За да се получи такъв кредит, е необходимо да помислим какво би могло да докаже на кредитните фирми, че ние ще върнем средствата, които ни отпуснат. Това може да са най-различни видове доходи като например, доходи от издръжка от родителите, стипендия за успех, обезщетение при безработица от Бюро по труда, майчинство, пенсия за трудов стаж, пенсия с ТЕЛК решение или наследствена пенсия. След това трябва да откриете в Интернет кои кредитори предоставят такъв вид кредити и приемат подобен вид доходи като достатъчни за погасяване на кредита. Важното в случая е да може да докажете с официален документ, че наистина в банковата ви сметка всеки месец получавате средствата, които декларирате в заявлението за кредит.

Заем при безработица – как да го получите?

Може да се сдобиете с такъв кредит от фирмите, които нямат условие да предоставяте документ, че вашите доходи са от трудов договор и имате пълна работоспособност. Тези кредитори не би трябвало да се фокусират кой е източника на доходите ви, а само дали реално имате възможност да върнете средствата обратно.

Източник: https://vsichki-krediti.com