Моторни масла

Работата на всеки двигател с вътрешно горене е съпроводена от триене и генериране на топлина, поради което смазващото вещество
е от съществена важност за надеждното и продължителното
функциониране на двигателя.

На съвременният пазар се предлага широка селекция продукти от различни производители на моторни масла. Когато избирате моторно масло за автомобила си, трябва да знаете
видовете, обозначения, стандартите за качество и реномето на различните производителите на тези продукти.
На първо място, преди да направите покупка е нужно да изберете вид
моторно масло според състава му, както следва:

  • синтетично,
  • полусинтетично или
  • минерално.

Минералните масла са направени на основата на суров петрол
чрез по-малко напреднала технология. Тези евтини лубрикантни масла изискват по-честа смяна и са по-добри за двигателите на старите автомобили.

Синтетичните масла имат много по-добри характеристики и се произвеждат по най-новите технологии. Освен смазващата си функция, този вид масла защитават двигателя от корозия, образуване на нагар и много други. Синтетичните масла се препоръчват за нови коли с двигатели с висока мощност. За съжаление синтетичните масла са по-скъпи от минералните. Затова много производители предлагат полусинтетични моторни масла.

Полусинтетичните масла са по-евтини и предлагат по-малко подобрения за производителността на автомобила.

Обозначения на моторните масла

Вискозитетът на моторните масла се обозначава по стандарта SAE
(Дружество на автомобилните инженери). Важно е да се вземе в предвид този параметър според климатичните условия на областта, където колата се използва.

Моторното масло за използване в условия на широки температурни промени и има обозначение, което се състои от две цифри, разделени от буквата  W, например #W-##. Първата цифра посочва вискозитета при отрицателна температура (-17.8 ̊C), а втората – при 100 ̊C. Така, маслото 10W-40 може да се използва при температура на околната среда от -25 до +40 ̊C.  Повече полезна информация можете да намерите повече за двигателните масла за вашата кола на avtochastionline24.bg.

Следвайте препоръките на производителя на автомобила ви за избиране между синтетично, минерално или полусинтетично масло. Това важи също и за вискозитета, стандартите и интервалите на смяна.

Обикновено тези данни са посочени в техническата документация на автомобила. Така, че задължително я прочетете и се съобразете с нея.

Успех.