Нашият град е нашата крепост

cherwenЗа любителите на историята Русе предлагат разнообразие от укрепителни съоръжения и крепости. Римският кастел Сексагинта Приста е свидетелство за 23-вековната история на Русе. Важното място на русенска област от военна гледна точка се доказва от присъствието на силната османска крепост Русчук, от която са останали портата Кюнту Капу и фортът Левент табия. Старобългарската традиция в изграждане на крепости се илюстрира при посещение на археологическия резерват Средновековен град Червен.

Римската крепост Сексагинта Приста е предшественик на съвременния град, тя е част от римската отбранителна система по река Дунав и важно пристанище за флота. Името му означава „Пристанище на шейсетте кораба“. От каменен надпис е известно, че градът е основан по времето на император Веспасиян. През 6-7 век при многобройни нападения на славяни и прабългари градът е разграбен и разрушен. Върху останките възниква славянско селище и средновековна българска крепост.

Експонирана е северната крепостна стена, бранила империята от варварите, както и четириъгълна бойна кула, помещения на казарми. В процес на проучване е по-обширна част от крепостта, където са открити тракийски култови  ями, храм на Аполон, върху който е изградена Принципията -щаб на армията, където се пазят бойните знамена. У нас са открити и проучени само четири принципии, три от които са в региона при Нове до Свищов, Ятрус, на устието на река Янтра и в Сексагинта Приста.

Наблизо може да се види паметника на моряка, който символизира връзката между старото римско пристанище на река Дунав и създаването на първият флот след Освобождението на България.

Според клаузите на Берлинския договор от 1878 г. всички крепости в Княжество България са разрушени. От Русчушката крепост е оставена само портата Кюнту Капу и нейната обкована със желязо врата. Специалистите смятат, че така облечени в желязо, са изглеждали и българските средновековни поти. Крепостната врата Кюнту Капу може да се види на излизане от Русе при моста, наречен от русенци „Охлюва“. Това е една от портите на османската крепост Русчук, край която е минавал тръбопровод – част от водоснабдителната система на града. Този водопровод е захранвал чешмата в двора на Свети Георгивското  училище (днес А. Кънчев) единствената съхранена от 18 век чешма в  Русе. В непосредствена близост до портата се издига храмът „Света Петка-Паскалева“. Това е най-новият храм издигнат в Русе, а определянето на патрона осъществява приемственост в миналото. Последната скална църква по Русенското Поломие -„Света Петка“ е засипана след  освобождението. Намира се до складовете за бира на пивоварната фабрика „Света Петка“. Днешният храм на „Света Петка“ (арх.С. Бобчев) е любопитен със своя архитектурен план, който повтаря известната „Златна“ или „Кръгла“ църква в Преслав, строена от цар Симеон Велики.

Левент табия е каменно укрепление на османската русенска крепост от 19 век. Побира 3000 души гарнизон, пригоден за самостоятелна отбрана. Склад за оръжие и боеприпаси на Дунавската флотилия. Оттук оръдията са могли да обстрелват румънския бряг, но всъщност са служели за отбрана на града от юг. През социализма укреплението е преустановено в ресторант с различни салони в стила на всички дунавски държави. В близост е най-високата на Балканите телевизионна кула -201 м. Днес „Левента“ е ресторант с винарна. Залите за гости са изрисувани с различни сюжети и обзаведени в различен стил.

Археологически резерват „Средновековен град Червен“ е най-значимият средновековен български град през 14 век на север от Търновград. Градът е бил средище на железодобивната индустрия в Североизточна България. В Червен имало болярин и митрополит, силно били развити занаятите и търговията. Личат останките от външния неукрепен град и масивните зидове на вътрешния град. Открояват се болярски замък в центъра, митрополитска църква, щерни за вода. По главната улица личат застоените някога плътно една до друга къщи -отдолу с дюкяни над тях жилища. Градът има 11 църкви, а край него в скалите са множество манастири. Най-внушителна е кулата Стражица -многоетажна висока 12 метра. По нейно подобие е възстановена така наречената Балдуинова кула на Царевец в Търново. В Червен са открити две водочерпателни съоръжения. Може да се посети това от  южната страна на крепостта, долу до реката, където каменна стълба в тунел води до подземен карстов извор. От него хората се снабдявали с вода през размирни времена, по време на дълги обсади. След османското нашествие през 1388 г. Червен постепенно запада, тъй като градът губи стратегическото си военно положение. Градът съществува и през 16 век до преместването на седалището на епископа в Русе.

Вижте и други забележителности, който може да посетите около Русе: