Други

 • Стратегията – източник на конкурентно предимство

  Стратегията – източник на конкурентно предимство

  Конкурентното предимство е превъзходство, придобито пред конкурентите, което предлага на клиентите по-голяма стойност, или чрез по-ниски цени, или чрез предоставяне на допълнителни предимства и услуги, които оправдават подобни или евентуално по-високи цени[1]. За производителите и предприемачите, намирането и поддържането на конкурентно предимство в дадена бизнес ниша може да означава устойчива печалба в дългосрочен план. Целта […]

 • МОНОГРАФИЯ „ОКЕАНУ С ЛЮБОВЬЮ, ВЕРОЙ И НАДЕЖДОЙ“ – ПОСЛАНИЕ К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ В ДЕСЯТИЛЕТИЕ НАУК ОБ ОКЕАНЕ (2021-2030 Г.)

  МОНОГРАФИЯ „ОКЕАНУ С ЛЮБОВЬЮ, ВЕРОЙ И НАДЕЖДОЙ“ – ПОСЛАНИЕ К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ В ДЕСЯТИЛЕТИЕ НАУК ОБ ОКЕАНЕ (2021-2030 Г.)

  Автор – Капитан I ранг о.р. профессор д.п.с.н инж. Илия Петров Пеев Любовь — над бурей поднятый маяк, Не меркнущий во мраке и тумане, Любовь — звезда, которою моряк Определяет место в океане. Уильям Шекспир (Апрель 1564 г.  – 23 Апреля 1616 г.) Сонет 116 в переводе Cамуила Маршака Самая яркая звезда над океаном называется Любовь моряка! Любовь не только звезда […]

 • Как се пише докторантура? (На шега)

  Как се пише докторантура? (На шега)

  А. Подготовка на дисертацията 1. Не пиши много. Дисертацията не е “Война и мир”, а ти не си Лев Толстой. Дебелата дисертация действа на рецензентите като червения цвят на бика.2. Не пиши кратко. Това свидетелства или за голям талант, или за умствена ограниченост. Нито едното, нито другото рецензентите ще ти простят.3. Обмисляй внимателно заглавието на […]

 • Иновации в малките и средните предприятия

  Иновации в малките и средните предприятия

  Способността да се създават и внедряват иновации играе важна роля за просперитета на малките и средните предприятия (МСП). Внедряването на иновации е определящ фактор за повишаване на тяхната конкурентоспособност. Нещо повече насърчаването на иновационния процес в страната се подпомага от редица Европейски фондове, Лисабонската стратегия[1] и програми като „Хоризонт 2020“. Световният опит показва, че умелото […]

 • Характеристика и особености на финансовия пазар

  Характеристика и особености на финансовия пазар

  Това, което веднага ни идва на ум, когато чуем термина „финансови пазари“, са цените на акциите и валутните курсове, които се обсъждат ежедневно във вестникарските статии и икономическите новини. В същото време обаче може да се каже, че след като дискусията засяга все повече специфични механизми за ценообразуване, транзакции, лихвените проценти, сделки с ценни книжа […]

 • Психотерапията – новата наука за човека!

  Психотерапията – новата наука за човека!

  ДЕВЕТИЯТ СВЕТОВЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОТЕРАПИЯ ‘2020-2021 – НАЧАЛО НА НОВА ЕПОХА В ПСИХОТЕРАПИЯТА Капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Пеев ХРОНОЛОГИЯ НА СВЕТОВНИТЕ КОНГРЕСИ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ – РЕТРОСПЕКЦИЯ, ПРОЕКЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ В най-общ план психотерапията (psychotherapia, psychotherapy, гр. psyche – душа и therapea – лечение) се определя като лечение със слово, като комплексен […]

Поствам, следователно съществувам!