басни

  • Морален кодекс на служителя!

    Морален кодекс на служителя!

    Не завиждам и не пожелавам чуждото; Не се гневя н не нападам пръв; Верен съм на организацията в която работя, уважавам правилата и реда в нея и не съжалявам за това;  Непрестанно се обучавам, стремя се към съвършенството и помагам на околните да правят същото; Служа на организацията и обществото, почитам висшестоящите, отговарям пред Бога; […]

  • Китайска мъдрост за лошия характер

    Китайска мъдрост за лошия характер

    Живял някога един юноша с много лош характер. Баща му веднъж му дал едно пълно с пирони чувалче и казал да забива по един пирон във вратата на двора всеки път, когато изгуби търпение или се скара с някого. Първия ден той забил 37 пирона във вратата. През следващите седмици се научил да контролира количеството […]

Поствам, следователно съществувам!