български народ

  • Какво казват другите народи за Българската нация и държава?

    Какво казват другите народи за Българската нация и държава?

    Живеем в глобален свят и все по-често пътуваме по света, но променяме ли стереотипите си? А какво мислят чужденците за нас българите? Често се питаме Какво сме дали на света?, но това не е основния въпрос. От илюстрацията по-горе може да видите как европейските народи виждат бъдещето на Европа през 2022 година!  Някои анализатори предполагат, […]

Поствам, следователно съществувам!