информационна война

 • Перспективи за развитие на стратегическите комуникации в България

  Перспективи за развитие на стратегическите комуникации в България

  Първите автори, които пишат за стратегическите комуникации в България са доц. Мила Серафимова[1], и проф. д. н. Руси Маринов[2], които ги разглеждат в контекста на информационната война, дезинформацията и управление на знанието. Основните регламентиращи документи в сферата на сигурността „Стратегия за национална сигурност”  и „Националната отбранителна стратегия“ са посочени ролята, мисията и задачите на Въоръжените […]

 • Съвременната информационна среда и Интернет, като поле за информационно противоборство

  Съвременната информационна среда и Интернет, като поле за информационно противоборство

  Днес ние не можем да си представим живота без Интернет комуникациите, които придобиват толкова важно значение за съвременното общество, колкото електричеството, пътищата и водоснабдяването.  В света на социалните мрежи стана трудно да се отличи информацията от дезинформацията, добрата журналистика от пропагандата. Конфликтите в Украйна, референдумът за  Брекзит във Великобритания и президентските избори в САЩ през […]

 • Анализ на информационната война в Българския Интернет

  Анализ на информационната война в Българския Интернет

  Днес  е много модерно да се говори за хибридни войни и влиянието на руската пропаганда над родните политически партии и онлайн медии.  Въпреки това никой не може да отрече, че в  Българския Интернет се сблъскват 3 чуждестранни сили:  Русия, Турция, ЕС и НАТО. Според Postvai.com няма спор, че тези страни  водят информационна война в Българското […]

 • Информационната сигурност, като част от националната сигурност!

  Информационната сигурност, като част от националната сигурност!

  Има ли информационна война в България? Нарастващата неграмотност на населението съчетана с демографските тенденции е основен проблем на националната сигурност в България, а в модерния свят все по-често се говори за информационната сигурност, като един от най-новите аспекти на националната сигурност. Информацията е власт и с развитието на съвременните информационни технологии възниква проблема за нейната […]

Поствам, следователно съществувам!