китайски

  • Китайска мъдрост за лошия характер

    Китайска мъдрост за лошия характер

    Живял някога един юноша с много лош характер. Баща му веднъж му дал едно пълно с пирони чувалче и казал да забива по един пирон във вратата на двора всеки път, когато изгуби търпение или се скара с някого. Първия ден той забил 37 пирона във вратата. През следващите седмици се научил да контролира количеството […]

Поствам, следователно съществувам!