обезглавяване

  • Методи на екзекуция и смъртно наказание в Ислямска държава

    Методи на екзекуция и смъртно наказание в Ислямска държава

    Социални наказания в Ислямска държава (Худуд) и методи на екзекуция на ИДИЛ! Худуд е термин в ислямското право, с който се описва приетата практика за наказание при престъпления, които нарушават обществения ред. Тази арабска дума в буквален превод се разбира като „ограничения“ и определя минималните изисквания за прилагане на наказание. Ислямското правосъдие действа според убеждението, […]

Поствам, следователно съществувам!