образование

 • Молитва на студента

  Молитва на студента

  Доценте наш, … Ти, който си на КАТЕДРАТА… Да се чуе твоето име… Да бъде твоят подпис… И тройката наша да бъде, както в книжката, така и в протокола… И прощавай за отсъствията, така и ние се радваме на твоите… и не ни оставяй на ликвидация и не ни възпирай при преписване… Наздраве! Опа, Амин! […]

 • Отчетен доклад на мъжа пред семейството ;-)

  Отчетен доклад на мъжа пред семейството 😉

  Скъпа моя съпруго, През изтеклите 365 дни на отчетната година аз се интересувах от теб 365 дена от който в 36 случая имах успех.  Това означава средно по 1 път на 10 дни. Причините са следните:               17 пъти ти беше студено;               […]

 • Книга за спасение на България

  Книга за спасение на България

  Съдържание на книгата: Сигурност – има ли такова понятие? Геополитика – играта на големите Енергийна сигурност Къде е България ? Политическа (не)стабилност Проблеми на Югоизточна Европа Черноморски регион – непознати, но близки Военният аспект на сигурността Гражданско-военно сътрудничество, нито рак, нито щука Заплаха от природни бедствия Социални конфликти Корупция Свобода на медиите Демографска криза Информационната […]

 • Образованието, като национален спасител!

  Образованието, като национален спасител!

  Съвременния свят е признал важността на качественото  образование.  В Лисабонската стратегия и Европа е декларирала нуждата от инвестиции в образованието.  Всяка държава се нуждае от достатъчно и добре обучени човешки ресурси за повишаване на националната си сигурност. Големият проблем на Българското общество днес е формирането на ясна политика в областта на образованието и науката. Това […]

 • Сигурност – Има ли такова понятие в България?

  Сигурност – Има ли такова понятие в България?

  Китайците казват „В интересни времена да живееш дано” , а ние живеем в много бурно време. Толкова бурно, че е под въпрос съществуването на нацията ни. Всички искаме да живеем в сигурна и благоденстваща страна, а това зависи от самите нас. За да успеем е необходимо да взимаме правилни решения, базирани на знания.  Всички трябва […]

 • Политичска (НЕ)стабилност

  Политичска (НЕ)стабилност

  Под понятието „политика” обикновено се разбира програма за постигане на определени цели.  Политиката е конкуренция на интереси за господство в държавната власт.  Потребностите водят до интереси, които до появата на държавата са се регулира с религия и морал.  За да имаме някаква общност, трябва да има мир вътре в общността.  Само държавата да притежава монопола […]

Поствам, следователно съществувам!