списание

  • Социалните медии на Ислямска държава!

    Социалните медии на Ислямска държава!

    Author: Петко Димов Използването на социалните медии е абсолютно задължително за успеха на която и да е маркетингова кампания или за спечелването на  която и да е „Информационна война“ в съвременния свят. Не правят изключение и терористичните организации,  като „Ал-Кайда“ или  Ислямска държава в Ирак и Леванта – ИДИЛ. Съдържание: 1. Първи стъпки в рекламата 2. Медийна […]

  • Публикувал ли е Айнщайн в списания с Импакт фактор?

    Публикувал ли е Айнщайн в списания с Импакт фактор?

      Импакт фактор е метрика, която показва влиянието на списанието и авторите над световната наука. Най-общо се определя по формулата: IF = C / P където IF e Импакт фактора; C – средния брой на цитиранията на автора в индексирани публикации през изтеклата година, например 2016 г.; P – e броя на публикациите на автора […]

Поствам, следователно съществувам!