satelitni sajtowe
За да постигнете добро класиране трябва да захранвате сайта си с редовни линкове, а какво по-добро от това те да са под ваш контрол. За тази цел се правят т.н. сателитни сайтове, посветени на някаква част от бизнеса, респективно ключова дума.

За целта може да си направите на друг хостинг или на безплатните системи за блогове от рода на blogger и WordPress независими акаунти с домейн включващ някаква ключова дума. Най-добрия вариант е домейна да бъде на кирилица. След което е добре направите линк билдинг на всеки един от сателитните сайтове в същите директории и места, където сте качвали и основния си сайт.

+ За сателитните сайтове важат същите правила за оптимизация.

Те трябва да имат качествено, уникално съдържание, а не само банери и линкове. Пишете статиите по същия начин с полезно съдържание и ги публикувайте в социалните мрежи.

Свързване на сателитните сайтове

Най-добре е да си отглеждате няколко сателитни сайта, които взаимно се подкрепят и израстват. При това положение внимавайте връзките между тях да не са реципрочни, за да не ви накаже Google.   Например, ако имате три сайта, третият трябва да води към първия и втория, вторият – само към първия, а първият – към никой от останалите два. Така ще избегнете т.н. крослинкинг.

Линкове от сателитни сайтове

Друг вариант е да поставяте линковете по важност, от по-маловажния към по-важния сайт. Има техника за линк билдинг наречена  LinkWhell с която се прави следното: линк от сайт 1 към сайт 2 и към основния ви сайт, линк от сайт 2 към сайт 3 и към основния ви сайт и т.н.

link well

Сателитните сайтове са  задължителен атрибут при оптимизацията, но трябва много да се внимава с тяхната употреба, защото както могат да ви помогнат, така и може да ви накажат заради тях.