Карта на военните конфликти в рално време

По света винаги има военни конфликти. Малко известно у нас е, че те не падат под 40 броя по едно и също време!!! Просто не ги дават в новините. Едни и същи горещи точки са като гнойни ями на планетата. Война има и винаги ще има. Въпросът е кога ще стигне до нас?

И още една, даже по-добра карта за проследяване на конфликтите с оглед на интересите на САЩ – Global Conflict Tracker l Council on Foreign Relations (cfr.org)

P.S. Последно, карта за всички новини с потенциално конфликте характер от Югоизточна Европа, Балканите, Украйна, Близкия изток. Афганистан, Сирия, Ливан и САЩ.

Ще се запишете ли като доброволец за защита на България, ако се провежда мобилизация при нужда?