Карти на Ислямска държава

Това са карти на „Ислямска държава“,  първата от които е с обявените цели на ИДИЛ с желани територии за бъдещо присъединяване.
Те вече поставили имена на вилаетите и вероятно почти във всяка страна оцветено в черно имат някакви структури.

Втората карта е с моментно състояние на Халифата. Прави впечатление, че същата се развива в бившите територии на Османската империя.