Разходите на НАТО за отбрана

След изборите в САЩ следва и промяна в политиката на новия президент относно „Организацията на Северноатлантическия договор“. Доналд Тръмп нарече организацията „остаряла“ и критикува някои страни, че не допринасят за общата сигурност, а консумират такава за сметка на Американската армия.
Все пак нека видим коя страна, колко процента заделя от брутния си вътрешен продукт (БВП) за формиране на военния бюджет.

Разход НАТО

Както се вижда България е някъде по средата, като данните са взети от официалния доклад на сайта Nato.int и там страната ни е посочена със звездичка, че тези пари не включват разходите за пенсиониране на военнослужещи. Същият може да го видите в оригинал и да го изтеглите в PDF от посочените източници под статията.

На срещата на върха на държавите членики на НАТО в Уелс през 2014 г. страните в това число и България са постигнали съгласие за нарастване на разходите за отбрана до 2020 г. да достигнат минимум 2% от БВП и от тях поне 20% за инвестиране в ново оръжие и техника (с 1.5 % за научноизследователска и развойна дейност). В резултат се вижда, че към момента някои страни се опитват да хитруват.  Все пак ако в диаграмата начертаем и другата скала с декларираните разходи за модернизация, ще се получат 4 полета:

консуматори на сигурност

Ако дадената страна се намира в дясно на екрана, то тя е генератор на сигурност. Ако е в долния десен ъгъл това говори, че страната е солидарна към организацията, но не развива собствените си Въоръжени сили или няма ефективна бюджетна политика.

Ако е в лявата част, то  тя е консуматор на сигурност. Страните, които се намират в горния ляв квадрат не допринасят за общата сигурност, но развиват собствените си Въоръжени сили. Най-лошия вариант е да се намираме в долната лява част (каквато е действителността за България), това значи че не допринасяме нито за колективната, нито за собствената си сигурност.

Bibliography:

  1. Nato.int http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_07/20160704_160704-pr2016-116.pdf
  2. http://bgr.news-front.info/
  3. Национална програма „България в НАТО и в Европейската отбрана 2020 https://www.mod.bg/bg/doc/programi/20141009_Natsionalna_programa_2020.pdf