Финансов анализ на разходите за отбрана на България и страните от Европа

Следващите две карти ще ви покажат какви са военните разходите на европейските страни за отбрана на глава от населението и по процент от БВП (Брутен вътрешен продукт). Приемете това като мярка за „бремето на отбраната“ или с други думи, колко от нашето богатство отива за финансиране на военните? Данните за картите са от базата данни на SIPRI (Stockholm International Research Peace Institute) за 2015 г., което си е възможно най-достоверния международен източник.

Първата карта показва количеството на парите в американски долари давани от всеки човек (включително децата) за получаване на продукта отбрана, закупуване на оръжие и подготовка на армията.
Военни разходи на глава от населенеито
Ще се учудите, но България е в зелената зона на държавите, които дават най-малко пари за отбрана!? Това е в противоречие на изказванията на много нашенски политици, че Българската армия струвала по-скъпо от другите натовски армии и трябва още да се съкрати!!?  Колкото по-тъмен е цвета на картите, толкова повече пари дават съответните държави.

Разбира се разхода на глава от населението не е пълен показател за военния потенциал и силата на въоръжените сили, затова сме предоставили същата карта, но по процент от БВП:
Военни разходи по процент от БВП
Както се вижда и тук България е с едни от най-ниските стойности, което не отговаря на заобикалящите ни заплахи. В близост до нашия регион са едни от най-ожесточените конфликти в Сирия и Украйна. Русия е с най-големите военни разходи в региона и провежда агресивна политика към балканите, а дори затъналата в дългове Гърция харчи два пъти повече от нас за своята армия и струва 4 пъти по-скъпо на глава от населението.

Според „Книгата на световните факти“ на ЦРУ сборът на военните разходи на отбранителните бюджети на всички страни по света е 750 милиарда щатски долара, а САЩ изразходват приблизително по 380 милиарда щатски долара годишно! Забележете, че това е повече, отколкото всички останали страни не могат да изхарчат заедно.  Най-интересното нещо в тази статистика е, че представя бремето на отбраната като пренебрежимо малко от историческа гледна точка. По времето на Студената война САЩ изразходват годишно за отбрана до четири пъти по-голяма част от националното си богатство.

Може да изтеглите данните на SIPRI за военни разходи на всички страни от 1988 до 2015 г. от този  – Excel файл. От тях може да се види как разходите на България намаляват над 4 пъти през годините след идване на демокрацията.

военни разходи на България на глава от населението

Ако се наложат различните важни събития през годините и коя партия, кога е била на власт ще видим интересни закономерности за военните разходи на България? Това не сме го направили нарочно, за да не политизираме излишно в Postvai.COM, а да предложим един безпристрастен анализ. В тази връзка предоставяме следващата диаграма, към която общите разходите в милиони са приравнени към долара от 2014 г.

разходи за отбрана на България

От нея се вижда, че колкото и да е струвало на отделния човек през годините,  общите разходи на държавата за отбрана постепенно падат. Подобно е положението и като процент от БВП.

военни разходи на България по БВП

След като стигаме най-ниската си точка, през 2016 г. разходите за отбрана на България намалят още на 1,35 % от БВП (по данни на правителството, а не официално може да са и по-малко).

?+Ако мислите, че  разход за отбрана малко над 1 % е много за българската икономика, помислете над това, че  остатъка от почти  99 % от нашата икономиката НЕ се дават за отбрана!

Изразено количествено се вижда, че това е една много малка част от нашия живот. Поради което типичния българин не се интересува от своята армия, той е безгрижен и не разбира заплахите, пред които е изправена националната сигурност на страната. Това е огромен проблем, защото днес повече от всякога се нуждаем от сътрудничество между правителството и частния сектор. В информационния век войните се печелят от сътрудничеството между отделните елементи в обществото, достъпа до високи технологии и не на последно място от пазарния дял.

Източници:

  1. Езиков сайт на Jakub Marian, художник който рисува карти –   https://jakubmarian.com/
  2. SIPRI – база данни военни разходи на Стокхолмския международен институт за мирни изследвания https://www.sipri.org/databases/milex
  3. CIA World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
  4. Бъркоуиц, Б. Новото лице на войната, Военно издателство 2003 г.