Басня за поуките от живота!

Зима. Студ. Едно врaбче си седяло на един клон полу-умряло от студ. В един момент врaбчето замръзнало и пaднало на земята. По едно време минала една крава и се изсрaла върху него. От топлината на лайното, то се съживило и почнало весело да чуруликa. Да, ама в този момент, една лисица го чула, дошла, бръкнала в лайното, изтръскала го, и го изяла.
Какви са изводите ?

  1. Не всеки, който те насира, ти мисли злото.
  2. Не всеки, който те вади от лайно, ти мисли доброто.
  3. Насран не чуруликай!

Усмихвай се – това кара хората да се чудят какво мислиш.