Мъдростта на Макиавели (Цитати)

  • Хората са по-готови за злото, отколкото за добро,  затова ние трябва да бъдем принудени да вършим добро!
  • За да накараш някой да прави каквото искаш, трябва да го стиснеш за топките.
  • Има само един свидетел – целия свят. Това което знае целия народ,  не го знае нашето правителство!
  • Войната се прави от мъже стомана, пари и хляб, но само първите две съставки са важни, защото мъжете и стоманата намират златото и хляба.
  • Демокрацията се изражда в анархия,  а тя отваря врата пред диктаторите.
  • Най-лошо е да си слаб и богат, защото богатството ти ще привлече внимание на онези, които имат воля и сила да го вземат.
  • Липсата на движение е начало на поражение.
  • Онзи, който обиди жена ще бъде луд ако вярва, че с молитви ще я умилостиви. Спускайки се сред нас смъртните, нейният дух е придружен от гордост, пламенност и отсъствие на милост към когото и да било.
  • Лукавство и жестокост, които и помагат толкова добре, че усилват апетита и във всяко начинание, а ако се ръководи от омраза тя е обладана от неземна сила.