Кибер информационни операции

Кибер Информационни операции

Какво са Кибер информационните операции?

Понятието идва от английското Cyber Information Operations (CIO). От него се подразбира, че това са операции за създаване на положително отношение към даден клиент в Интернет пространството. Постига се чрез насърчаване на положителните изявления за клиента, които взимат надмощие над отрицателните сведения във връзка с неговата дейност.

Концепция за кибер информационна операция

Централно място в процеса на планиране на кибер информационните операции заемат възможните проблеми, които пораждат спорове по дадената област. По-просто казано се изразява гражданко несъгласие по определени въпроси, например, за добива на шистов газ  чрез инжектиране на вода под високо налягане, се спори дали е опасно или безопасно?  Консенсусът по спорния въпрос се достига под влиянието на положителните коментари, които взимат надмощие над негативните послания. Това е основната на цел на КИО.

Негативните настроения в Кибер пространството

С все по-голямото разпространение на социалните медии в нашия живот, частните лица и граждански групи стават все по-силни във формирането на негативни онлайн настроения по различни важни за държавата въпроси. Въпреки, че в по-голямата част от случаите хейтърските коментари не са верни, те имат изключително вреден  ефект върху репутацията на облъчения индивид или организация.

Често този вид коментари са анонимни с цел техните автори да не носят юридическа отговорност за тях  и за да  не дават възможност за отговор. С помощта на кибер информационните операции се позволява на клиента да се противопостави на негативните настроения със свои положителни изявления.

Възможни сценарии и нива на обслужване

Кибер информационните операции имат две технически нива на обслужване, които включват:

  1. Смекчаване – това ниво на обслужване се постига, чрез популяризирането на положителни изявления за клиента, които да завземат първата страница с резултатите на Google по определените ключови думи за клиента.
  2. Премахване – пълно премахване на лошите коментари или обезсмислянето им чрез отговор на контекстуален въпрос на високо равнище.

Какви са показателите за успех ?

Основната цел на концепцията за кибер информационни операции е да се изключат негативните коментари от първата страница с резултатите от търсене на Google. Изследванията на SEO специалистите показват, че 90 % от хората посещават само сайтовете класирани на първо място и съответно не могат да се повлияят значително от останалите.

Каква е разликата между CIO и SEO, както и другите традиционни форми на Интернет маркетинг?

CIO коренно се различава от SEO оптимизация за търсачки, защото CIO се стреми да насърчава положителни над отрицателните мнения в рамките на социалното медийно пространство. SEO е насочено към оптимизация на HTML кода и връзките към даден уеб сайт с което се повлиява на класирането му в търсачката. CIO се съсредоточава върху формирането на положително отношение за даден клиент без оглед на класирането му в търсачката.

Техники

CIO използва много специфичен набор от технологии и методики за постигане на целите , които включват:

  1. Анализ на целевата аудитория – най-важният фактор за успеха в манипулирането на дадена група от хора е опознаването на целевата аудитория, най-вече какво ще и се хареса и какво не. Ключова част от CIO е да се идентифицират преобладаващите вярвания, основни ценности и болезнени точки за манипулация на даденото общество.
  2. Анализ на социалните мрежи – благодарени на определен софтуер може да се определят най-влиятелните играчи в рамките на една социална мрежа. Чрез тяхното повлияване може да се влияе и на останалите членове на това общество.
  3. Облъчване на аудиторията с положителни мнения и коментари, които да се оптимизират от SEO гледна точка и да завземат първата страница на Google.
  4. Хакинг, кибер престъпления и премахване на активните заплахи, там където не е възможно да се избутат по методите на SEO. Често се използва софтуер по поръчка за различни нужди в помощ на клиента.

Автор: Петко Димов