Насаждане на расова и религиозна киберомраза в Интернет

кибер омраза

Възможностите на глобалната мрежа Интернет за разпространение на информация, както и собственото и информационно въздействие, са не по-малки от онези на традиционните медии – вестници, радио или телевизия. Тези огромни възможности активно се използват от различни екстремистки и терористични организации за пропаганда на расова, религиозна и етническа нетърпимост.

Световната мрежа предлага на терористите достъп до огромна аудитория, при това почти без пари. Ако преди терористичните организации бяха принудени да използват традиционните средства за масова информация (чието разпространение можеше много по-лесно да бъде неутрализирано), днес всеки ползвател на Мрежата може да получи най-новата информация в реално време.

Днес в Интернет действат огромен брой информационни сайтове, пропагандиращи ксенофобия и расизъм. Условно, бихме могли да ги разделим на четири групи:

  • Сайтове, открито разпространяващи екстремистки и сепаратистки идеи и проповядващи тероризъм. Именно чрез тях, в частност, международните терористични организации безпрепятствено пропагандират радикалните течения в исляма, изповядващи идеята за „джихада” и „борбата с неверниците”;
  • Сайтове, осигуряващи информационна и финансова подкрепа на представителите на международните терористични организации. В тях се призовава към терористични действия, пропагандира се сепаратизъм, религиозна нетърпимост и етническа омраза;
  • Сайтове, разпалващи ксенофобия, на основата на расова или национална принадлежност. Към тях, в частност, спадат и тези с откровено антисемитски характер;
  • Справочни сайтове, които не пропагандират директно екстремизъм. Там обаче може да се намери информация, как в домашни условия би могло да се сглоби взривно устройство, да се получат силно действащи отрови и т.н.

Подобни сайтове могат да се разположат в която и да е точка на Мрежата, тъй като съдържащата се в тях информация се представя за „справочна”. Те са многобройни и често променят адресите и имената си.
Днес терористичните групи използват Интернет за няколко основни цели:

  • Осигуряване на достъп до средствата за масова информация и пропаганда на терористичната дейност;
  • Създаване на сайтове с подробна информация за терористичните движения, техните цели и задачи, публикуване на данни за времето и срещите на хората и организациите, подкрепящи терористите, указания за конкретните форми на „протестните акции” и т.н., т.е. координиране дейността на групите, одобряващи действията на терористите;
  • Използване на Интернет за съобщаване на масовата аудитория за бъдещите, вече планирани действия чрез страниците на сайтовете, или изпращане на подобни съобщения по електронната поща, както и осигуряване на необходимото озвучаване на отговорността на една или друга терористична групировка за всяка конкретна вече извършена акция.
  • Световната мрежа може да инициира и психологически тероризъм. С помощта на Интернет, терористичните организации сеят паника, съзнателно заблуждават и рушат емоционалните и поведенчески устои на индивида.

За постигането на своите цели, терористичните групи поставят достъпа до средствата за масова информация на първо място сред стратегическите си приоритети. Тъй като в информационната епоха, комуникационните възможности са еквивалентни на реалната мощ, то и овладяването на общественото мнение се превръща автоматично в първостепенен приоритет.

Всъщност, всеки терористичен акт е и информационно-психологическа акция, целяща да привлече вниманието на колкото се може по-масова аудитория. Така, с помощта на Интернет, ислямистите решава една от главните си задачи – посланието им да стигне до „крайния потребител”, без намесата на някаква държавна или обществена цензура. И тъкмо това, според експертите, обяснява бурния ръст на броя на ислямистките сайтове в Мрежата.

ФБР и другите американски служби за борба с тероризма смятат, че мрежата на Осама бин Ладен неведнъж е използвала стеганографията. До днес обаче официалните власти не са съобщили нищо за това, дали този метод е бил използван и от терористите, подготвили и осъществили терористичните атаки от 11 септември. Следователите на ФБР откриват стотици електронни съобщения, свързани с терористите, атакували Световния търговски център, проследяват ги и виждат, че са били изпратени от лични компютри или от компютри на различни обществени библиотеки. Всички са написани на английски или арабски и не са били шифровани или защитени по някакъв начин. Очевидно, Бин Ладен е бил наясно, че ФБР следи за подобни скрити съобщения и тъкмо поради това е дал указание да се използват общодостъпните линии за изпращането им, разчитайки че контролът върху интернет-връзките на библиотеките и другите обществени учреждения едва ли ще е толкова стриктен.

На практика традиционното делене на тероризма на национален и международен губи значението си поради факта, че съвременният тероризъм се превърна в транснационален благодарение на все по-нарастващата активна роля на религиозните и етнически общности от диаспората в различни страни.

В настоящия момент значителен подем преживява религиозно мотивираният тероризъм, крепящ се на солидни основи – фундаментализма, фанатизма и религиозната нетърпимост. В процес на зараждане и формиране е и етническият тероризъм, който вероятно в близко бъдеще ще представлява заплаха, подобна на религиозно-мотивираният тероризъм само че в Интернет.