Интернет, Екстранет и Интранет,

Интернет

Интернет е глобална мрежа World Wide Web (WWW) от свързани рутери, превключватели, сървъри и друга инфраструктура,  която предоставя голямо разнообразие от услуги,  като протоколи  за прехвърляне на файлове (FTP), Voice по IP (VoIP) и много други. Мрежата е публично видима и корпоративния сайт в нея може да бъде достъпен от хора по целия свят.

Интранет

Частна инфраструктура на рутери, превключватели и сървъри, достъпна от една организация или група дружества (управлявани от един-единствен субект). Въпреки че функционалността често се предлага само за вътрешна употреба, тя все още може да предоставя различни услуги. Например пощенски сървъри, DHCP или DNS сървър и т. н. Мрежата може да се достъпи също от целия свят, но само от хора на който е дадено разрешение, например клиенти, партньори и т.н.

Екстранет

Екстранет е частна инфраструктура, която често се притежава от едно-единствено дружество или организация. Точно като интернет и интранет тя може да предложи голямо разнообразие от услуги, които също се предлагат в интернет или интранет, но обикновено не е свързана с тях и може да се достъпи само от служители на компанията.

Етапи на развитие на уеб сайтовете според  потребителските характеристики

Потребителски
характеристики
 I поколение – 1994 г. II поколение – 1998 г. III поколение – 2003 IV поколение – 2006
Използваемост Интернет Интернет + Екстранет Интернет+ Екстранет + Интранет Интеграция на всички мрежи
Съдържание Каквото дойде! Каквото са сложили програмистите! Начало на потребителското изживяване Възможност за оптимизиране на съдържанието
Дизайн Статични страници Графичен дизайн Начало на SEO и Web 2.0 Отзивчив дизайн
Функционалност – Front End Практически няма Няколко модула Десетки модули Неограничено
Функционалност – Back End Няма Всичко се задвижва отделно от собствени  системи Промишлена  система за управление на съдържанието Мултифункционални системи за управление на съдържанието