Използване на социалните медии за организация на протестите в Испания

През последните дни протестите в Каталуния започнаха да постигат известни успехи. На какво се дължи това? Явно е, че с помощта на платаформата “ TSUNAMI DEMOCRÀTIC“, организаторите  на протестите успяха да повишат ефективността и координацията на притесните групи.

 Това е жив пример на еволюция в начина на използване на социалните мрежи в областта на организирането на протести. Ако си спомняте до 2005 г. протести се организираха предимно чрез анонимни SIM карти по телефоните, а след това се включи и групова организация  чрез току що родилите се социални мрежи, като Twitter,  Facebook и разпространение на клипове в YouTube . Кулминацията на тяхното използване беше през 2010 – 2012 г. по време на „Арабската Пролет“ в Тунис, Египет и Либия.   В последствие различни събития като опита за преврат в Турция показаха, че акцента се прехвърля в използването на мобилни интернет приложения за незабавни съобщения  като WhatsApp, Messenger, Viber и Telegram.  Днес в Испания, сме свидетели на специално разработена платформа и приложени за мобилни телефони, за нуждите на организаторите.

Tsunami Democràtic първоначално се предлагаше в специално разработен испански сайт, който естествено беше блокиран от правителството. В последствие се нароиха няколко други сайта, в това число пародии на испански министър – мразен от протестиращите, който също бяха премахнати.  За това приложението започна да се предлага в хранилището за код GitHub – собственост на Microsoft, което може да се ползва и като хостинг –  https://tsunamidemocratic.github.io/.  Това наложи правителството да забрани GitHub да се отваря в Испания, но то може да бъде достопено с VPN. (Вижте тук как да си настройте VPN сървър на Woindows, ако ви се налага.)

Както се вижда от изображението това по същество е лендинг страница с хаштаг и бутони за изтегляне на разработения APP за мобилни телефони. При изтегленото му се включваш в Телеграм канал с упътвания. Интересното е, че за да може да ползваш приложението трябва да сканираш QR код, предоставен ти от участник в протестите.  Всеки участник може да предостави кода само 10 пъти с което се ограничава достъпа до външни хора и агенти на правителството.

Това приложение за Андроид е предназначено да координира актове на гражданско неподчинение, което събира лични данни за местоположение и времето в което си свободен, за да получиш задачи по карта на протестните действия.

Приложението е разработено във Flutter и има части на различни езици и някои средства за масова информация: Retroshare. Това  е безплатен проект, който позволява създаването на криптирани мрежи между приятели за комуникация, споделяне на файлове, видеоконференции и т.н., без централен сървър. Тя се основава на принципа на Trusted Network, обмен на ключове. С други думи двама души могат да споделят една обща кутия, като единият може да я затвори, а другият да е отвори и обратно.  Но в случай на асиметричен ключ, кутията има определена ключалка, която приема два ключа, единия наричаме публичен, а другия частен и всеки човек има по един от всеки.

Retroshare е проектиран да няма централен сървър и информацията не е цензурирана.  Мрежата на приятели в  Retroshare позволява автоматично разпространяване на съобщения сред тях, така че всички да ги получават. Мрежовият модел работи като BitTorrent или Bitcoin, но тук  мрежовите възли са хора с доверие, всеки със собствена криптографска идентичност, а ключовете не са свързани с техните данни.  Доверието тук се предоставя с помощта на QR кодовете, които играят ролята на взаимнозаменяеми ключове.  Както казахме по-рано, съобщенията се криптират с помощта на публичния ключ на получателя, така че да могат да бъдат прочетени само от личния ключ на съответния собственик.

Следователно имаме приложение, което превръща мобилно устройство във  възел от мрежа от хора, на които имаме доверие. В същото време те са свързани с мрежите на техните доверени хора, за да съставят обширна мрежа, където човек може да излъчва съобщения до всички участници. Човешкият фактор обаче винаги е най-слабото свързващо звено на всяка защитена система.