Манипулиране на общественото съзнание в социалните медии

ЦРУ официално потвърди, че следи информацията в социалните медии.  Естествено това го правят почти всички специални служби на големите държави. Само по себе си това не застрашава нормалния потребител, а се цели манипулиране на общественото съзнание за нужди на държавата и то във времето, когато информацията управлява света!

От близката история е факт, че социалните мрежи на места като Египет и Либия например, могат да променят правилата на играта и от това да застрашават правителствата. Всъщност вниманието на правителствата към информационните потоци е започнало още след Втората световна война, днес разликата е само в методите за събиране на информация. социални мрежи в света

+ Това, че те следят всички нас е глупост, много по-сериозна опасност в новите технологии е факта, че те могат да манипулират масовото съзнание.

Да вземем например случая с Украйна. Там имаме една смяна на фактите в историята на Русия и Украйна, които формират неприятелски отношения между двете страни. Младите хора ги четат и след 10 години те ще формират новата политика под тяхното въздействие. Затова трябва да се запитаме и ние какво виждат в Интернет нашите деца днес?

Нашето поколение възприема социалните мрежи,  като апотеоз на демокрацията и свободното слово, но както се казва монетата има и друга страна. Оказва се, че Интернет технологиите водят до загуба на идентичността.
Връзките във виртуалното пространство стават лесно без да изискват отговорност от срещната страна. Те буквално изяждат нашето време. Лесно се въвеждат нови идеи, които лесно манипулират съзнанието на хората.

Благодарение на социалните медии може да се намерят слабите места на дадено общество и това което ги вълнува. Руснаците направиха специална програма за това още преди започването на Арабската пролет и се възползват до ден днешен от нея, както по въпроса за бежанците от Сирия, така и в Интернет пространствата на страните от бившия Варшавски договор.

Най-важните поуки при манипулиране на общественото съзнание в дадена държава са, че трябва да се намерят правилните центрове за подаване на информация в това общество и да се използва не забраната и контрола, а обратния ефект. Намират се темите, които вълнуват обществото в дадена страна и проблемите, които имат хората там. Повлиява се на най-влиятелните  точки,  които да пуснат подходящата информация. Патриотизмът не се използва  директно, а просто се напомня за неговото съществуване. И всичко това води до постепенна промяна и формиране на нагласите.

+
Съвременните технологии никога няма да заменят смисъла и целта на живота, но ако с помощта на технологии, можете да се опитате да намерите същия смисъл, тогава защо не?

Author: Петко Димов

Bibliography:
1. Димов, П. (2011). Копирайтинг за Уеб ISBN 978-954-2952-17-6.