Социални медии за военни!

Социалните медии показаха невероятна способност за проникване в сравнение с другите средства за комуникация. Например, на Facebook му трябваха само 12 години, за да спечели почти 2 милиарда потребители в световен мащаб.

Социалните медии се различават от другите форми на медиите, основно поради две ключови причини:

 • Първо, те са вирусни, потребителите споделят съдържанието в социалните мрежи.
 • Второ, потребителите са мобилни. По-голямата част от българските потребители влизат от мобилните си телефони от движение.

Членовете на Въоръжените сили не се различават от останалите членове на нашето общество. Именно това приемане на социалните медии предоставя редица възможности и заплахи за националната сигурност и отбраната. От една страна те постигат невиждано до сега ниво на прозрачност и глобално взаимодействие, но от друга са потенциална заплаха.

Защо военните структури трябва да използват социалните медии?

На първо място голяма част от военнослужещите вече имат лични профили в социалните мрежи и е недопустимо институциите в които работят да не присъстват в същото пространство. А ако военните институции трябва да реализират напълно потенциала на социалните медии, ще е необходимо всички ръководители да ги използват. Ето няколко предимства за които могат да ги използват:

 1. Социалните медии са чудесен начин за взаимодействате с глобална общност от военни специалисти. За разлика от електронната поща и списанията, социалните медии са отворени по всяко време за всички. Те позволяват на лидерите да усетят мненията на военнослужещите по различни въпроси.
 2. Социалните медии са полезен механизъм за ангажиране на личния състав и сближаване на хора от различни поколения.
 3. Те подобряват прозрачността на военните организации или поне създават илюзия за такава.
 4. Социалните медии следва да се използват и като част от стратегическите комуникации.
 5. Социалните медии помагат на ръковдителите да признаят постиженията на своите хора. Повечето военни организации имат множество начини за награждаване, но социалните мрежи могат да засилят това.
 6. Социалните медии могат да бъдат използвани и за бързо споделяне на поуки от практиката.
 7. И накрая, социалните медии имат потенциал да бъдат използвани като неразделна част от новите системи за образование и обучение в цифровата ера.

Войната е трудно занятие. По-трудно е, ако си глупав.

Джон Уейн

Основната сила на социалните медии е главно в глобална аудитория , свободния достъп и способността за бързо споделяне на информация. Тези предимства обаче могат да бъдат и тяхната Ахилесова пета. Използването на социални медии създава значителни уязвимости в сигурността за военнослужещите, техните приятели и техните семейства, тъй като личната информация (включително информация за семейството) може да бъде използвана от злонамерени личности.

Последните изследвания при полеви учения показват очевиден риск за сигурността на операциите, произтичащ от информация споделяна в лични медии на военнослужещите.

 • Първо, могат да представляват индивидуална заплаха за самия човек;
 • Второ, създава рискове от потенциалното повишаване на отделни членове, които могат да бъдат обект на противниково разузнаване.
 • Трето, позволяват на злонамерен актьор да генерира невярна информация за объркване на действията.

По време на известно учение в Полша през 2018 г. с помощта само на открити източници и социални мрежи, анализаторите успяха да идентифицират местоположението, принадлежността и разгръщането на силите участващи в учението. Процесът на геолокация позволява местоположението да се определя много висока степен на точност. Потвърждаването чрез корелация на други отворени източници на съдържание може, в някои случаи, да доведе до създаването на много точни, подлежащи на действия разузнавателни данни, които могат да бъдат незабавно пригодени за целта.

Появата на смартфона и склонността за споделяне на информация в социалните медии опростява възможността военнослужещите да споделят информация. Основните причини за тези нарушения на сигурността са:

 1. Лоши настройки за сигурност в профила на социалните медии (най-вече Facebook).
 2. Географски етикети, свързващи местоположения с членове на нашите сили и техните дейности.
 3. Качени изображения, свързващи членове на военнослужещите с тяхната служба и действителната роля.
 4. Връзки на членовете, чрез приятелски списъци, коментари и маркирани публикации.

Отделно, ефектът на сигурност на всяко отделно наблюдение е незначителен. Въпреки това обединяването на множество източници на информация с отворен код доведе до значителни слабости в онлайн профилите на голям брой членове на австралийските отбранителни сили.

Разпространението на използването на социалните медии доведе до множество публично достъпни чувствителни и лични данни, които имат потенциал да бъдат експлоатирани от злонамерени участници в заплахите, които не спазват законите:

 1. Личните данни често се използват в пароли, които могат лесно да бъдат въведени в свободен софтуер за разбиване на пароли като част от кибератака.
 2. Социално инженерство. Имейл акаунтите обикновено се използват за нулиране на пароли в няколко уеб сайтове.
 3. Кражба на самоличност. Преди няколко години хакери бяха взели самоличността на шефа на НАТО и започнали да изпращат писма от негово име.
 4. Експлоатация от разузнавателни служби. Чуждите разузнавателни служби могат да получат много информация от отворени източници в Интернет.
 5. Физическо прихващане. Местоположенията и геолокацията, могат да доведат до физическо прихващане на мобилни телефони, които впоследствие могат да бъдат използвани за атаки в банкови профили, имейли и социални медии.
 6. Изнудване. Неудобната информация от сайтове за запознанства/възрастни или чувствителна информация на членовете на семейството може да се използва за изнудване на лица за финансова или лична изгода.

Макар че социалните медии имат много очевидни ползи от споделянето на информация относно повишаването, обучението и поддържането на военните сили, голяма част от тази информация е от значение и за операциите. Подробности относно информацията за персонала; информация за семейството; тактики, техники и процедури; стандарти и обучение за настоящите и потенциалните бъдещи противници.

Ако се използва по подходящ начин, социалните медии и уеб съдържанието могат също така да предоставят отлична възможност за разработване на тактическа ситуационна осведоменост в подкрепа на военното планиране и вземането на решения.

Основно предимство е, че те могат да свързват командирите и най-вече да бъдат използвани за наше собствено влияние, психологически операции и заблуда. Ясно е също, че социалните медии имат военно приложение в анализа на настроения и локализирането на заинтересованите лица.

Армията трябва да обучи войниците и офицерите относно заплахите и уязвимостта от публикуването на информация в социалните медии и значението на важни елементи от информацията, която е от най-голяма важност.

Социалните мрежи са съюзник и враг едновременно.

Никол Матеджик

Неинформираното използване на социалните медии представлява заплаха за персонала и чувствителната информация във въоръжените сили, затова военнослужещите трябва да преминават курс за употреба на социалните мрежи.

Някои правила за държание в социалните мрежи!

 1. Винаги добавяйте стойност на уважение за армията. Имиджа на институцията е над всичко.
 2. Сигурността и защитата на силите винаги са ваша работа. Запитайте се – какво би направил хакер или противник с тази информация?
 3. Допускайте, че журналисти (или вашият шеф) четат вашите коментари и публикации – те обикновено не го правят, но щом сбъркате нещо, няма да пропуснат да ви се накарат.
 4. Никога не отговаряй на троловете. Никога. След като отговорите – коментарите им се връщат десетократно.
 5. Никога не се оплаквайте. Ще бъде грешка. Репутацията ви в социалните медии – е част от вашата репутация в армията.

Литература

 1. Brigadier Mick Ryan, Brigadier Marcus Thompson, Social Media in the Military: Opportunities, Perils and a Safe Middle Path https://groundedcuriosity.com/social-media-in-the-military-opportunities-perils-and-a-safe-middle-path/
 2. Czuperski, M., Herbst, J., Higgins, E., Polyakova, A. and Wilson, D., 2015. Hiding in plain sight: Putin’s war in Ukraine. Atlantic Council. Accessed July 26, 2016. http://www.atlanticcouncil.org/news/in-the-news/czuperski-on-hiding-in-plain-sight
 3. Matejic, N., Social Media Rules of Engagement, John Wiley and Sons, Melbourne, 2015.
 4. UK Government guidance: https://www.gov.uk/guidance/think-before-you-share
 5. US DoD training and education: http://dodcio.defense.gov/Social-Media/Social-Media-Education-and-Training/
 6. http://www.forthoodpresscenter.com/external/content/document/3439/1416891/1/ENCLOSURE%203%20SM%20OPSEC%20BRIEF.pdf
 7. UK Military Social Media Guide: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/34247/social_media_info_card.pdf
 8. David Dowling, Social Media Statistics Australia – June 2016, http://www.socialmedianews.com.au/social-media-statistics-australia-june-2016/, accessed 26 July 2016.
 9. Australian Government, Attorney Generals Department,  Identity Crime and Misuse in Australia, 2013-14, 2015. Source: https://www.ag.gov.au/RightsAndProtections/IdentitySecurity/Documents/Identity-Crime-and-Misuse-in-Australia-2013-14.pdf