Социалните мрежи и психологическия портрет на потребителя

Безплатен курсВ хода на своите изследвания учените са доказали, че с помощта на профила и предпочитаните от него „лайкове”, е възможно да получиш някакъв портрет на потребител: неговата расова принадлежност, политически възгледи и много друго, което пряко не е показано в профила му.

С идването на Интернет в бита на човека, неговият живот радикално се е променил. Появила се е възможност за сублимация на някои реалности, изразени във виртуалното пространство. Човек, оставайки насаме с компютъра може да се представи за какъвто му е угодно, да си създаде всякакъв образ – компилиран от намерените в Интернет фотографии, прегледани цитати, чужди мисли и имена. Едно нещо остава винаги непроменено – поведението на самия ползвател. Да подправиш предпочитанията си практически е невъзможно.

Изследванията на психологията на интернет-ползвателя до сега са били изразени и използвани с цел да разкрият криминални случаи в Интернет. Психолозите-криминалисти без труд са разбирали от текста на писмата несъответствието в лексиката, нивото на образование на респондента, дисонанс в половата принадлежност в текста на писмото и други нюанси.

Социалната мрежа, получила широко разпространение днес, дава пълен простор на човешката фантазия. Измислени профили започват да запълват практически всички известни мрежи. За да попречат на това, на създателите на мрежите се налага да включват защитни механизми и да създават индентификация с реални имена с помощта на копие от паспорт, или ID на ползвателя. От една страна – това създава неудобство за собствениците на акаунти в социалните мрежи, а от друга – социалната мрежа получава достоверни данни за ползвателските профили.

Ето как пак се връщаме на предмета на нашата статия. Получава се така, че производителят на различни стоки или услуги получава абсолютно ясен портрет за своята аудитория. Веднъж натиснеш ли „LIKE” на страницата на любимия бренд или ресторант, вие – човекът, ставате достъпен за бренда – владелец на страницата или групата.

Оценявайки своята целева аудитория, резултатите от изследванията показват, че клиентът е очертан и по своите социално-демографски параметри. Попадайки на форумите за впечатления, изследователите получават резултати и за личностните предпочитания, културното и образователно ниво. Така някои от създателите на страници предлагат различни програми за лоялност, основани на данните, получени от ползвателите, в потока на конкуренцията с различни центрове. Тези разработки помагат на компаниите да се прицелят точно в своя клиент при реализация на своите услуги или продукти. Завоюването на потребители е станало един от ключовите моменти в дейността на компаниите.

Да подобриш живота на клиента, не само в материален, но и в духовен план, именно да създадеш в него положителни емоции и приятни впечатления. Така, за да се „ощастливи” клиента пряко зависи от информативността за неговите личностни характеристики. Тези общи сведения за социално-демографско, икономическо и географско положение на клиента вече не са достатъчни за маркетолозите. Необходимо е да се изучава всеки клиент поотделно, неговите психологически особености, типа личност, характер, интереси, ценностна ориентация.

Особен вид психологическо изследване по профила на ползвателя в социалните мрежи – това е портрет на личността, вземаща решения в компаниите по ключови въпроси. В перспектива тези изследвания ще дадат началото на отделен клон от психологията – психологията на потребителя от социалната мрежа.

Благодарим на автора на статията Мими Атанасова. Ако желаете подобна статия пишете и на maris13a@gmail.com