За вредата от рекламата!?

коледна промоция

Приказка за Зайо Байо, Орела и вредата от рекламата!

Сега ще ви разкажа една кратка приказка за Зайо Байо, Орела и някой други животни в известната гора. Тя наподобява времето когато малко преди Коледа Българското Интернет пространството се пука по шевовете от всевъзможни реклами на различни продукти.

Един ден малко преди Коледа Орелът си летял в небето и със зоркия си поглед видял Зайо Байо, който треперел скрит под един бор. Кацнал на един клон и забелязал, че кожухчето на заека било страшно опърпано, кално, мръсно и цялото покрито с кръв. Ушите на заека били клепнали, като на дакел и той ридаел неудържимо треперейки.
Попитал го:
– Кой ти стори това Зайо?“ – при което зайчето тихо изхлипало:
– Не мога да ти кажа това Ваше небесно превъзходителство!
– Как не можеш, кажи ми и аз ще се разправя с него, казал Орелът.
– Ами не мога, малко неудобна работа е – казал Заека.
– Ти кажи, пък аз ще преценя – отговорил Орелът и тогава Заека още по-тихо казал:
– Баба Меца ме използва като дамска превръзка, защото горските листа много и боцкали – изхлипал Зайо Байо и заревал още по-неудържимо. Орелът като чул това навел глава и без да каже и дума излетял.

Минало се не минало време и Зайо Байо спрял да ридае, след една седмица загладил косъм, повишило му се настроението и излязъл да се разходи из гората. По едно време видял в един храст една топка пера. Приближил и открил, че от сплъстената топка кръв и перушина стърчи един клюн. По лекото треперене се виждало, че в нея все още има живот и разбрал, че това е Краля на небето – Орелът. Попитал:
– Какво стана Ваше небесно величие? – Съвсем тихо Орелът отговорил:
– Ако разбера кой е светнал Мечката, че има превръзки с крилца, мамицата му ще разкатая!

Както се казва то поради същата причина и Кума Лиса вървяла зад на Коча ташаците, защото си мислела, че всичко което лети се яде, а всичко което се клати пада.

Източник: книгата „Хуйку – български антинародни приказки“ на Л. Дилов.