Алгоритъм на мрежовата война

Докато телевизията се подготвя да отиде в историята, Интернет се превръща в новото средство, което събира хората! Вече е доказана функцията на социалните мрежи да обединяват отделните участници (групи от субекти), които се интересуват от съвместни действия, особено в политическата и военна сфера.

Днес всеки конфликт е представен в глобалната информационна мрежа. Често събитията от „виртуалната мрежа“ са от решаващо значение в реалния свят. Активното ангажиране във виртуалната среда на милиардната аудитория на човечеството, формиране на общественото мнение и манипулирането му, позволяват да се повлияе на процесите на воюващите страни в световен мащаб. А промяната на оценките и позициите на хората от чието мнение зависи качеството на решенията, може да наруши баланса на силите.

Още през 90-те години военните лидери са установили как мрежите и базите данни ще бъдат използвани във въоръжените борби. Този подход е бил наречен „мрежова война“. От края на 90-те години, голяма част от изследванията са посветени на тази тема, която описва моделът на война, основаващ се на използването на интернет в три области:

 • Физическата област на събиране, обработка и предаване на информация;
 • информационната област, в която се събира и предава информация;
 • когнитивна зона, в която информацията се обработва и анализира.

Тези три области обикновено отразяват състоянието и подхода към мрежово ориентирана война.

Структурата на социалната мрежа състояща се от хора и структурата на уеб мрежата имат много общи неща, именно поради наличието и в едната и в другата мрежа на социалния компонент. И двете мрежи са изключително хетерогенни.

До известна степен социалното значение на хората се определя от два параметъра: техните знания и тяхната позиция (връзки). По същия начин сайтовете могат да бъдат разделени на две категории: – „авторитети“ (съдържат много полезна информация по дадена тема) и „хъбове“ (имат много връзки към други интересни сайтове).

Както показват изследвания на специалисти от IBM, AltaVista и Compaq, структурата на уеб пространствата са разнородни: в тях може да се намери така нареченото ядро, състоящо се от „хъбове“ и „власт“, и периферни сайтове, които имат малко „тегло“ в мрежа “ на общността.

По време на жизнения си цикъл даден сайт или натрупва тегло и влиза в ядрото, или умира.

Най – важният компонент на развитието на телекомуникационните мрежи е възможността за директна комуникация между хората. В съвременния интернет хората имат възможност да си бъдат сами медия и да публикуват каквото си решат. Първоначално целта е да осигурят преди всичко бизнес задачи, като информиране, управление, колаборация и др. Днес обаче за всеки е лесно да се присъедини към даден сайт или социална мрежа, в следствие на което да се появяват общности – групи от хора, обединени от общи интереси. В тези групи започва да се формира някаква история на обмен на лична и обществена информация.

В информационната епоха, в допълнение към официалните медии, има и алтернативни канали, на които се разгръщат мащабни информационни войни. Видях, снимах, качих го на сайта.

Инструкция за водене на информационна война от опита на Грузинско – Осетенската криза.

 1. Необходимо е да се търсят места, където можем да излъчваме обективна информация на голяма англоезична аудитория. Това могат да бъдат блогове, форуми, социални мрежи – всички Интернет ресурси, където общуват голям брой хора и където има дискусии. Тези сайтове трябва да бъдат включени в списъка, който ще бъде постоянно попълван.
 2. Потърсете всички видове гласуване и оценки, напишете ясни инструкции, така че потребителите, които не владеят чужд език, да могат да участват в тях възможно най-ефективно.
 3. Потърсете снимки и видео материали, които показват не само загубите на противниковата страна, но и засегнатите мирни жители, които западните медии изобщо не показват. От връзките към изложените материали ще бъде съставена и база, от която ще могат да бъдат взети останалите.
 4. Напишете колкото се може повече публикации, отразяващи реалната картина на събитията. Ако смятате, че всичко, което може да се напише, вече е написано и че може да се обсъди – вече е обсъдено, тогава грешите.
 5. Информацията от новините се актуализира всяка минута, но тя може да бъде предоставена с малък коментар, вашето лично отношение може да бъде не по-малко интересно от самата новина.
 6. Ако има време, тогава можете да критикувате някаква очевидна противникова „поръчка“. Това не е толкова трудно да се направи, ако просто търсите факти в мрежата.
 7. Е, ако в публикацията ви има картина, снимка или карикатура. Те привличат повече внимание и бързо показват истинската картина. Видеоклиповете също са много важни – видеото е по-трудно да се фалшифицира, то е по – „живо“, така че доверието във видеокадрите е много по-голямо.
 8. Можете също така да цитирате известни хора – лидери на общественото мнение, а не непременно политици.
 9. Остро критикувайте провокатори и предатели, но не губете лицето си. Те не струват дълга кореспонденция, не губете време за тях. Опитайте се да не поставяте връзки към тях, за да не привличате вниманието към тях. И помнете: основната цел на предателите е да ни отклонят.

По този начин социалните мрежи са арена на съвременните информационни войни и средство за съпровождане на различни военни и политически процеси на враждуващите страни.

Терминът „цифров дипломация“ първоначално е бил използван по отношение на публична политика на САЩ, която се осъществява посредством цифровите технологии. Всичко започва през 2006 г., когато държавният секретар Кондолиза Райс формира група за цифрово взаимодействие, съставена от експерти, занимаващи се с мониторинг на информация и дезинформация в САЩ. По-късно госпожа Ан Мери Солтър описва теоретичните основи на цифровата дипломация и казва, че страните, които имат най-добре установени и разклонени информационни канали и комуникации, са в състояние да определят глобалния дневен ред. Още по-опасно е, ако еволюцията на социалните мрежи поемат контрола над една държава. Представете си само подобно развитие на събитията.

 • [1] Литвинов Д., Крикунов А. Социальные сети как поле арены информационного противоборства / Дипломатика, 2012. – № 4. – С. 139.
 • [2] Joint Operating Environment (JOE) 2035 / The Joint Force in a Contested and Disordered World. 14 July. 2016.
 • [3] Роль ИКТ для международной безопасности и глобального развития. Презентация / pircenter.org/media/content/files/13/14752607300.pptx
 • [4] Литвинов Д., Крикунов А. Социальные сети как поле арены информационного противоборства / Дипломатика, 2012. – № 4. – С. 139.
 • [5] Zheng D.E., Carter W. A. «Leveraging the Internet of Things for a More Efficient and Effective Military» / CSIS, 07.10.2015. – P. 13–14.
 • [6] Литвинов Д., Крикунов А. Социальные сети как поле арены информационного противоборства / Дипломатика, 2012. – № 4. – С. 140.
 • [7] Литвинов Д., Крикунов А. Социальные сети как поле арены информационного противоборства / Дипломатика, 2012. – № 4. – С. 141.
 • [8] Литвинов Д., Крикунов А. Социальные сети как поле арены информационного противоборства / Дипломатика, 2012. – № 4. – С. 143.
 • [9] Литвинов Д., Крикунов А. Социальные сети как поле арены информационного противоборства / Дипломатика, 2012. – № 4. – С. 143.
 • [10] Литвинов Д., Крикунов А. Социальные сети как поле арены информационного противоборства / Дипломатика, 2012. – № 4. – С. 144.
 • [11] Литвинов Д., Крикунов А. Социальные сети как поле арены информационного противоборства / Дипломатика, 2012. – № 4. – С. 144.
 • [12] Кулик С.А. «Электронная дипломатия». Начало. Аналитический доклад / Эл. ресурс: ИНСОР, 2013. Февраль / http://www.insor-russia.ru/files/EDiplomacy.pdf
 • [13] Цифровая дипломатия / Эл. ресурс: Википедия / https://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровая дипломатия
 • [14] Веб 2.0 / Эл. ресурс: Википедия / https://ru.wikipedia.org/wiki/Веб 2.0
 • [15] Веб 2.0 / Эл. ресурс: Википедия / https://ru.wikipedia.org/wiki/Веб 2.0