Билборд на промоция

Билборд рекламаТова -рекламата е страшна работа!
В Интернет се срещат много предложения как да станеш милионер, но зад всички тях се крият три задължителни условия, предприемчивост, умение да рискуваш и рекламиране. Без да инвестираш в реклама няма печалба. Най-ефективна е рекламата в телевизията, след това в интернет пространство и накрая външна реклама. За първите две е ясно, затова в тази статия е направен анализ на възможностите за външна реклама.
Точно сега е момента да се инвестира в този сектор. Пазарът се е свил поради финансовата криза и цените са намалени с 30-40 %.
В община София на 30 септември са изтекли договорите за даване под наем на рекламните билбордове. Договори за наем имат само 22 фирми, а конкурсът за нови бе блокиран до миналата седмица. Ако фирмите не премахнат доброволно своите реклами, паната им ще бъдат демонтирани принудително до края на декември. Новата цена за билборд е по 50 лева квадратния метър на месец, а наемателите ги отдават на рекламодатели над – 800 лева на реклама. Следователно едно табло 3х4 вече ще излиза около 600 лева, а можеш да сложиш от двете му страни по-една реклама и най малката чиста печалба да е над 200 – 400 лева на месец.
В Пловдив струват 14 лева кв.м., но нямат свободни пространства.
В Русе се обявяват на търг с начална цена 185 лева единия.
В Бургас и Варна обаче разрешителните за наем са повече от табелите и конкуренцията е голяма за закупуване, но може да се рекламира.
Агенция „Пътища” има около 9000 билборда за който взима около 100 лева месечно на бройка, но е с доста тромава и бюрократична администрация .
Глобите за неаргументирана реклама като графити и други незаконни табели е символична от което следва, че и това е вариант.
В заключение се вижда, че това е удобен момент за инвестиция в този бранш и добра алтернатива за тези, който се занимават и с интернет реклама. Сега е нашият шанс.