Коя държава надценява военната си сила?

За да се отговори на този въпрос, първо трябва да определим какво е военна сила? Има много теории за военната мощ на държавите, но аз мога да изложа няколко прости критерия за оценка дали на военната сила и се надявам вие да се съгласите с тях. А защо не и да ги допълните?

Тези критерии най-общо мога да разделя на две групи, едната е ресурси (като пари и материал), а другата е военна мисъл, боен дух, теория и опит. Едната е видима и осезаема, а другата е невидима и нематериална.

Първата категория е „Ресурси“.

  1. Основният критерий тук е колко оръжия и военно оборудване има дадената страна. Като оръжия, боеприпаси, танкове, самолети, кораби и др. Те са много лесни за количествено определяне. Взвод с картечници и гранатомети е много по-добър от група примитивни хора с копия и стрели.

Все пак трябва да се отчете, че само оръжието не определя победителя. По време на китайско-японската война от 1894-1895 г. китайският флот е най-мощният флот в Азия, но е победен от Япония!!!

2. Вторият критерии на категорията за ресурсите и е колко оръжия за масово поразяване притежава оценяваната страна. Ядрените оръжия, биологичните оръжия и химическите оръжия, а в днешно време и оръжията в интернет са такива оръжия за масово поразяване. Обикновено тези оръжия се използват за възпиране, защото водят до голямо количество жертви. Ето защо в много случаи те не могат да се използват за оценка на военното ниво на дадена страна.

3. Третият критерии на категорията е дали е развита военно-промишлена система на страната. Ако въоръжението зависи от закупуването, то ще се използва по-малко, а частите на ново оборудване ще бъдат използвани за ремонт на старото оборудване. В мирно време няма нужда да харчите много военни разходи за производство и поддръжка на военно оборудване, но след като стане дума за война, военната индустрия може бързо да произвежда голям брой надеждни военно оборудване. Това е материалният потенциал на войната.

4. Четвъртият стандарт на категорията ресурси е перфектната национална система за Научна и развойна работа. Въоръженията и технологиите ще се актуализират често, така че е необходима перфектна национална система за НИРД. Необходимо е да се гарантира и поддържа персонал, финансови ресурси и система за развона дейност. Научното и технологично съдържание на съвременните оръжия става все по-сложно и усъвършенствани оръжия имат изключително високи изисквания. Например, стомана за военноморски плавателни съдове може да не е трудно да се добие, но малко страни в света могат да го направят в голям мащаб.

Втората категория е „Военна мисъл и боен дух“.

  1. Тя може да бъде разбрана само като национална военна стратегия. Различните страни имат различни насоки за развитие, които пряко водят до различни национални стратегии, а различните стратегии определят различните военни тактики. Много страни обръщат твърде много внимание на материалния аспект и пренебрегват стратегическия аспект. Това ще доведе до цялостно несъответствие. Например, Националната стратегия на Монголската империя в миналото е непрекъснато да разширява своята територия. Тъй като монголите били номадски народ, търсенето на земя е било различно от това на земеделците. С други думи, докато земята може да изхранва толкова много хора, земеделците не са се стремяли да разширят територията си. Докато животновъдите (номадите) са търсели достатъчно трева и широко пасище, затова постоянно търсят нова територия.  

Каква е била тактиката на монголската кавалерия? Монголските коне са с къси крака, които не са толкова бързи и експлозивни, колкото арабските коне, бронята на монголските войници не е толкова тежка, колкото тази на Рицарите от Запада, но те са печелели заради тяхната тактика. Благодарение на дългите ловни навици на монголците като номади, може да се каже, че те са израснали на кон. Въпреки че монголските коне не са толкова бързи, те могат да оцелеят при изключително трудни условия и да имат голяма издръжливост. Това значително ще намали логистичния натиск на монголите, и в същото време значително ще увеличи тяхната жизнеспособност. Монголците са овладяли не само ездата, но и стрелбата с лък от детството. 

Националната стратегия на Монголската империя се определя от националното развитие на монголския народ, и последователността между националната стратегия и тактика води до изключителната бойна ефективност на монголската армия.

Ако монголците бяха приели сляпо европейските тактики, то те нямаше да се конкурират изобщо с европейската кавалерия. Следователно, стратегиите и тактиките трябва да бъдат съчетавани. Не тактиките определят стратегията.

2. Второ, кои важни стандарти лесно се пренебрегват?

Националната психология и морал са критичен фактор, който лесно се пренебрегва, но играе изключително важна роля в бойни условия. Защо евреите могат да победят много атаки от превъзхождащите по численост арабските страни?

Националната психология е широко понятие, което ще има различни прояви в различни области. Във военната сфера устойчивостта на различните националности е напълно различна. Трудно е също така да се измери решимостта на различните националности да защитават собствената си държава. Само когато има истинска война, можем да видим тяхната воля и решителност. Възможно е те да са слабо оборудвани, но това да не засяга тяхната воля да защитават своята нация и страна.

Военните сили, въоръжението и оборудването са само върха на видимата част на аисберга. Съвременната война е конфронтация на системата, а зад системата е битката, която включва много категории като научна, индустриална, селско стопанство, мобилизация, образование и култура. Не е добре да се фокусираме само върху овъоръжените сили, за да преценим военната сила и националната сигурност на страната.

Сега, бихте ли ми отговорили коя държава според вас, надценява военната си сила?