Как да създадете електронна книга и да я разпространите на пазара?

Публикуването на собствена електронна книга може да бъде добър начин да привлечете нови клиенти и да се позиционирате като експерт във вашата област.  По света има няколко основни формата в които трябва да конвертирате вашата електронна книга, като MOBI ( за Amazon Kindle ), EPUB и в краен случай PDF.

На практика обаче, на българския пазар преобладават EPUB, които се използва от всички четци на електронни книги и PDF файловете. Това е така, защото Amazon Kindle не работи на кирилица за сега и не удачно там да се продават книги на Български език.

 За целта можете да изтеглите софтуер за преобразуване на документ на Word във всеки от тези формати или да използвате някоя от многобройните помощни програми за конвертиране, достъпни онлайн.

Стъпки за създаване на собствена електронна книга

1. Подготовка на изходния документ. Електронна книга може да бъде създадена от всеки документ на Microsoft Word във формат DOC или DOCX, след което да го конвертирате в избрания формат за продажба. Най-важната дейност в тази стъпка е текстът да бъде маркиран семантично, използвайки стандартни стилове. Стилът заглавие 1 трябва да се използва за главите или основните секции, а за подразделите трябва да се използват стилове заглавия 2, 3 и да са подредени в правилна йерархия. След това е задължително да поставите автоматична таблица на съдържанието, използвайки функцията за вмъкване на Microsoft Word TOC. Накрая не забравяйте да проверите правописа си.

2. Форматиране в ЕPUB и MOBI. Ако ще разпространявате в тези формати имайте в предвид, че те са предназначени за книги предимно с текст. Не препоръчвам да се използват, ако в книгата имате много картинки, формули, таблици и т.н. За конвертирането им се използва безплатния инструмент Calibre, който може да изтеглите от тук.

Процесът за преобразуване е следния:

  1. Отворете Калибър и кликнете върху бутон „Добавяне на книги„. Изберете добре форматирания документ на Word и го импортирайте в Калибър. 
  2. След това кликнете върху „Конвертиране на книги“ в горната лента. Въведете заглавието, автора, издателя и други метаданни във формата, отворен на екрана. Тук можете също да изберете изображение за заглавната страница или просто да приемете корицата по подразбиране, предложена от Caliber. Кликнете върху ОК и преобразуването ще започне.
  3. Натиснете бутона Save to Disk за изтегляне на конвертирания файл. Новосъздаденият EPUB файл се записва в Документи> Калибър> „име на автора“. EPUB файлът на това място вече може да бъде отворен във всеки EPUB четец.
  4. Ако е необходимо може да редактирате или оптимизирате файла, като натиснете стрелкичките най-дясно, които отварят още бутони от главното меню. Те отварят бутон за редактиране.

Ограничете шрифтовете си в документа Word до един основен стил, като Times New Roman. Ограничете размерите на шрифта до 10, 12, 14 или 18 пиксела. Използвайте подравняване вляво и изтрийте всички раздели в документа. Не използвайте таблици, WordArt или графики. Ако наистина имате нужда от графики и таблици в книгата, използвайте файлове с изображения, вградени в документа. За корицата си използвайте отделен файл с изображения и не го поставяйте в самия документ. По време на преобразуването корицата автоматично ще бъде добавена към електронната книга. Чететелите на електронни книги като Kindle автоматично отстъпват всеки абзац, така че ако не искате отстъпи, използвайте тире от 0,01 инча в документа на Word, което ще изглежда, че няма отстъп, докато се чете.

Ако искате да разпространите електронната книга през Amazon, можете да качите документ на Word в инструмента за преобразуване на Kindle Direct Publishing на Amazon, след като сте създали акаунт. Ако искате да създадете версия на EPUB на книгата за други читатели на книги, можете да я качите в безплатна услуга като Lulu. Като алтернатива можете сами да форматирате книгата, като използвате безплатна програма като Caliber или създателя на Mobipocket eBook. Обърнете внимание, че ако използвате Caliber, първо трябва да запазите документа на Word като HTML файл. Ако трябва да ощипнете преобразувана електронна книга, можете да използвате безплатна програма като Sigil.

PDF електронни книги

PDF електронните книги имат някои недостатъци в сравнение с форматите MOBI или EPUB. Файловете обикновено са по-големи. Тъй като форматирането им е заключено, те не могат да бъдат манипулирани в четец по същия начин, както другите електронни книги могат. Освен това те не могат да бъдат разпространявани в услуги като Apple iBooks или Kindle Direct Publishing. От друга страна, като автор и издател, вие имате пълен контрол върху форматирането. Можете да използвате всякакви стилове, размери или подравняване на шрифта, които искате. Можете също да използвате таблици и графики. Можете да конвертирате Word документ в PDF с помощта на софтуер като Adobe Acrobat или безплатен софтуер като CutePDF.

Ресурси 

За да проверите дали вашият epub файл е валиден и без грешки може да използвате ето този инструмент: https://www.ebookit.com/tools/bp/Bo/eBookIt/epub-validator)

Къде да продаваме нашите е-книги?

След като сме създали електронната си книга, пред всеки автор излиза въпроса къде да разпространява и продава своите електронни книги ? Както разбрахте от по-горе книгите на български език не могат да се продават в Амазон. Затова тук съм нахвърлял няколко изпитани идеи за българския пазар:

  • ОЛХ – като потребителски пазар;
  • Книжен пазар и книжарница Хеликон има раздел за е-книги в сайта Helikon.bg
  • Biblio.bg – сайт за електронни книги
  • E-knigi.eu
  • https://www.store.bg/.

Обикновено авторът получава около 50% от цената на дребно на всеки продаден екземпляр на своята книга.