Как да направим зашеметяваща презентация за дипломната работа?

Избор на шаблон в PowerPoint

Изборът на подходящ шаблон е от изключителна важност за успеха на вашата презентация. Microsoft PowerPoint предоставя чудесна възможност за презентация с лесно избиране на готови шаблони. Може да ги намерите, като кликнете върху Начало > Създай и ще се появят готови теми.

При избора на шаблон, трябва да имаме в предвид психологическо въздействие на цветовете. Цветовете се възприемат асоциативно – например, синьото е „студен” цвят. Минавайки през очите, възприятието за цвят достига до всички органи и предизвиква осезаеми усещания. Доказано е, че цветът влияе не само върху настроението, но и върху вниманието и концентрацията ни – тя се понижава от синьото и зеленото и се повишава от жълтото и червеното.

Студените цветове успокояват, а топлите – предизвикват внимание, интерес, задължат погледа ни.

Всеки цвят има много значения. Цветът е субективно усещане. При отделните индивиди рецепторите в човешкото око реагират различно, затова един цвят не може да бъде еднозначно възпроизведим от различни хора.

Съвкупността от цветовете, които могат да се възпроизведат по определен способ /опишат с помощта на даден цветови модел/, се нарича цветови обхват. Мониторите, цветните принтери и човешкото око имат различни цветови обхвати, което е основната причина цветовете в едно изображение да изглеждат различно, когато то се сканират, показват на екран или са разпечатани на принтер и т.н.

Ръководство за презентация с PowerPoint

Запомнете едно, че разработваното мултимедийно приложение (PPT) е предназначено за ОНАГЛЕДЯВАНЕ на Вашата презентация, а НЕ да бъде самата презентация. Направата на интересна презентация зависи от преподавателя, а не от приложението.

В приложението вие може да маркирайте ключови точки, за да фокусиране вниманието върху това което водещият казва. Трябва да сте кратък и да визуализирате само ключовите думи и фази на изказването.

Относно формата на слайдовете, дизайнерите препоръчват да е колкото се може по-широка, от колкото висока, така че за предпочитане са широките слайдове. . От друга страна за да се изобразява презентацията безпроблемно на различни екрани, текста и изображенията трябва да бъдат поставени в рамките на 95% от слайда на PowerPoint. Тази “видима зона” е показана на изображението по-долу.

Позициониране

 • Еднаквото позициониране на информацията от слайд на слайд допринасят за чувството за “завършеност”.
 • Заглавията (header, footer, date, page#) трябва да се показват на едно и също място на всеки слайд.
 • Отстоянията, шрифт, размер, цвят на буквите и графики по възможност трябва да бъдат разполагани в същата обща позиция на всеки слайд.
 • Запазващи се през презентацията рамки на екрана  и оставеното свободно пространство също допринасят за доброто качество на изложението.

Буквите – колкото по-големи, толкова по-добре. Те трябва да се четат и от задните редове!

 • Избраният стил на буквите трябва да бъде “четим”:
 • предпочитани шрифтове са: Arial, Tahoma, Veranda, Times New Roman;
 • Използвайте ЕДИН стил през цялата презентация.
 • Комбинацията на ситен шрифт с функциите “bold” или “italic” не е препоръчителна;
 • Не  жертвайте разбираемостта заради оригинален (според Вас) стил;
 • НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО ГЛАВНИ БУКВИ. Това затруднява четенето на текста; Наклонените букви се използват за бележки.
 • Червено и оранжево са силни цветове, но е трудно да се съсредоточиш продължително на тях.
 • Зелено, синьо и кафяво са ненатоварващи цветове, но и не грабват вниманието.
 • Червено и Зелено са трудно различими от далтонисти.
 • Избягвайте тези комбинации: Зелено на син фон, Жълто на зелен фон, Виолетово на син фон, Оранжево на зелен фон, Червено на зелен фон;
 • Бяло на тъмен background да не се използва ако аудиторията е на повече от  10 метра.
 • Тъмния background на екрана на компютър намалява отблясъците от други светлинни източници и е подходящ за голяма зала.

Цветно колело

 • Съседни цветове си хармонизират, те са подобни.
 • Срещуположните цветове са КОНТРАСТНИ
 • Контрастните  цветове осигуряват ЧЕТЛИВОСТ

Графики и таблици

Убедете се, че аудиторията ще може да ги разчита. Избягвайте използването на графики, които трудно се разчитат. Например светли цветове на тъмен фон със ситен шрифт са трудни за разчитане, особено за задните редове в залата. Може ли да разберете нещо от диаграмата по-долу?

Илюстрации

 • Използвайте само при нужда, а не за “украса” на слайда. Те разсейват аудиторията и я отвличат от същността на презентацията Ви!
 • Те трябва да кореспондират с информацията на слайда.
 • Уверете се, че използвате правилната илюстрация – това прави съобщението по-ясно.
 • Просто представените диаграми са добро средство за комуникация.

Ограничете се на един слайд да визуализирате една идея!

Подточки

 • Ограничете дължината на всяка подточка до 1, максимум 2 реда;
 • Ограничете броя подточки до 5 ако се използва едър шрифт или се разполага лого, снимка и т.н.
 • Подточката е един синтезиран “преглед”. Дава на аудиторията рамката на информацията, която ще бъде представена.
 • Многото текст затормозява аудиторията. Защо да четат, когато ще го чуят от преподавателя?
 • Темпа ни на четене не съответства на скоростта с която слушаме, следователно  е възможно да внесем объркване.

Ключови точки. Ограничете се до 1 идея на слайд.

Избягвайте ,,цялата информация на един слайд”. За да заострите вниманието използвайте смяна на цвета, подчертаване, анимация. Но с мярка!

Ограничете анимацията

 • Използвайте един и същ стил анимация през цялата презентация.
 • Използването на повече от един стил разсейва аудиторията.
 • Аудиторията ще се съсредоточи върху подвижните детайли, а не върху информацията която искате да им представите.

ВИЕ СТЕ ВАЖНИЯТ

 • Не се крийте зад медията!
 • Аудиторията иска да види ВАС!
 • Медията трябва да ПОДОБРИ представянето на Вашата презентация, а НЕ ДА БЪДЕ самата презентация!
 • Ако просто ще четете информацията от слайдовете, то няма смисъл да събирате хората в една зала – просто им изпратете слайдовете (всички са грамотни и могат да четат)!!!

Бонус: Работа с текстови документи

Когато представяте дипломна работа, курсова работа или дисертация е по-важно как е оформен самият текстов документ от колкото презентацията, така че те вървят ръка за ръка. Оформянето на Microsoft Word документа става по подобен на горния начин, но тук важното е да се спазват определени стандарти.

 Стандартът БДС-85 е препоръчителен при оформяне на текстове. Според него една стандартна печатна страница се определя от 30 реда с по 60 знака на ред.   При съвременните софтуери за обработка на текст (какъвто е MS Word) БДС не може да бъде следван абсолютно точно. Ако пишем монография в Закона за развитие на академичния състав е пояснено, че на страница трябва да има 1800 символа. За да отговорим възможно най-точно на стандарта, страницата трябва да е оформена по следния начин:

 • страница с размер А4, портретно разположение;
 • полета на една страница (page margins) са както следва: отгоре 2 см., отдолу 2 см., отляво 3 см., отдясно 2 см.;
 • използван шрифт (font) – Arial 14 или Times New Roman 14;
 • междуредието (line spacing) е 1,15 реда;
 • стандартен отстъп в началото на всеки нов абзац от 1,25 см. (tabs);
 • двустранно подравнен текст (justified).

     Заглавната страница се оформя както следва:

 • заглавие – видът на заданието (с големи букви) и тема на заданието
 • надзаглавни данни – унивесритет, катедра, специалност;
 • подзаглавни данни – автори с факултетни номера, екип, проверяващ, град, година.

    Веднага след заглавната страница се поставя съдържание.

   Оформянето на основния текст е  най-важната задача. Задължително трябва да присъства разнообразяване на текста като подзаглавия, подточки, номерирано изброяване и пр. Задължително е номерирането на страниците. Когато използвате чужда мисъл (от друга книга, текст или документ), задължително цитирате оригиналния източник библиографски под черта или в квадратни скоби. Фигури, таблици, формули се озаглавяват (в долната им част) и номерират.

    Други части на текста могат да бъдат:

 • индекс на ключови думи или автори;
 • речник терминологичен или на абривиетурите в текста или на чуждиците в текста;
 • използвани информационни източници – номерирани и библиографски описани – Arial 14 или Times New Roman 14, ляво подравнен текст;
 • приложения – големи фигури или таблици, които биха разкъсали логически основния текст, но може и всякакви интересни материали, които са близо по темата.

                                   И накрая запомнете: Само Вие може да предотвратите  

                                     “СКУЧНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ