Ръководство на програмиста С++

Ръководство на програмиста

Страхотна книжка за програмиране на С++

.
Съдържание:
1. Типове данни,променливи и константи
2. Функции , интервали , именовани пространства и хедъри
3. Оператори
4. Предпроцесор и коментари
5. Справочник на ключовите думи
6. Стандартни C I/O функции
7. С – низови и символни функции
8. Математични функции в С
9. Функции в С за време , дата и локализационни функции
10. Функции в С за динамично заделяне
11. Разнообразни функции на С
12. Стандартната система на С++ за I/O
13. Стандартната библиотека с шаблони ( STL)
14 .Низове и изключения.
Изтегли безплатно от тук във формат Word.