Онлайн кампания на медийна група Чирпан

Онлайн кампания ЧирпанТози проект представлява цялостно управление на онлайн репутация по Европроект. Цялостна Интернет кампания на Европейски земеделски фонд по програма за развитие на селските райони.

Особеност при подобни рекламни кампании е, че се осъществяват за определено време и трябва да започнат след определена дата. За да се осъществи онлайн кампанията се наложи създаването на първоначална странница съдържаща часовник с обратно броене. Може да разгледате сайта тук http://migchirpan.org/