Брандинг, марка, идентичност, лого

Според Американската асоциация по маркетинг брандът е търговското наименование, идентичността, логото, символът, дизайнът, стилът или думата разграничаващи един продукт от друг в очите на потребителите.

Логото обаче не е бранд. Без смисълът зад него той е просто картинка. Лого идентифицира бизнесът в най-простата си форма, чрез използването на марка или проста икона. Но то не е проста икона, а разпознаваемостта и смисълът за потребителя, репутацията на бизнеса и значението му.

Търговската марка – възприема емоционално корпоративния имидж като цяло. Идентичността – визуалните аспекти, които формират част от цялостната търговска марка. Силните брандове имат доверието на потребителя.

Брандовете биват  водеща позиция ( първи в дадения сегмент) който освен да се разстата трябва и да се отбраняват от втория. Основните бранд иснтрументи за разтеж са:

 • Запомняемост не само да го разпознават ами  и да го запомнят.
 • Смисъл да носят значение за потребителя.
 • Атрактивност – за изграждането на бранда

Стратегии за  защита на бранда.

Не е достатъчно да се защитим в съда. Важна е защитата в представите на потребителя.

 • Прехвърляемост е когато се развие да може да прехвърля елементите на бранда и върху други продукти на същия бизнес.
 • Адаптивност е необходима поради променящия се свят, който се променя заедно с изискванията на потребителите.
 • Защитимостта особенно в България, където често злонамерен конкурент купува домейн с вашия бранд и започва да бълва невярна информация, за което ви трябва предварителна стратегия за реакция.

 Предварителна подготовка тябва да започне преди да създаваме рекламните послания, като за целта трябва да обмислим абсолютно всички дейности, като основните правила за копирайтинг, структура и подредба, дизайн и оформление, които правят рекламното послание по-четимо и задържат вниманието. Онлайн дигиталния маркетинг, най-добрите практики за директна реклама по пощата, промоционални картички и флаери, гаранции и препоръки, типография и дори начините на тестване ефективността на рекламата.

Брандинг

Интернет не е просто медия, като вестниците и телевизията. Той е нова възможност, която допълва останалите. Добавя интерактивност и взаимодействие към видеото на телевизията, гласа на радиото и новините на вестниците. Интернет технологиите ви дават възможност да представите Вашата марката така, че клиентите да могат да взаимодействат с посланието. Хората не харесват  традиционните реклами, затова всички обичат телевизионното дистанционно.  При изграждането на търговската марка в Интернет неможе просто да използвате стратегията от реалния свят. Трябва  да направите изцяло нова марка специално за Интернет, която да бъде представена под формата на диалог, нещо като въпроси –отговори.  Да взаимодейства с клиента и да му дава възможност да се възползва от интерактивността на Мрежата.

Името е най важният Ви актив. В световния Интернет има над 60 марки,  който струват повече от 1 милиард долара.  

Какво име  да изберете  за вашата интернет марка?

Много хора го избират  според ключова дума, но според мен марката не трябва да има някакво общо име, а да е собствено. Да не съвпада с дадената категория като например „обувки”. Представете си следния разговор.

 • Взех си нови обувки.
 • А от къде ги взе?
 • От „обувки”.
 • Не те питам „Какво”,  а от „Къде” ги взе.

Името трябва да се запаметява лесно,  вижте например Amazon,  Yahoo,  Google – все собствени, лесно запомнящи се имена.

Ето няколко подхода за лесно измисляне на име (домейн) в интернет.

 • Вземете името на желаната категория и го съкратете така, че да е кратко, но да изглежда собствено например CNet.
 • Използвайте прякор така хората Ви чувстват някак по-близки. Той трябва да е лесно запомнящо се и да подсказва категорията.
 • Може да използвате римуване. Например Ала бала или „хитрата сврака с двата крака” – вижте колко лесно се запомня . Интересен факт е, че хората с подходящо собствено име за тяхната фамилия имат по-голям успех в живота. Пример – Бойко Борисов.
 • Изберете лесно за произнасяне и персонализирано име.
 • Други залагат на шокиращо и емоционално име.

На колкото повече от тези условия отговорите, толкова по-голям шанс ще имате. Трябва да специализирайте в дадена област. Ако има вече такъв сайт стеснявайте фокуса докато станете първи в  някоя ниша. При всички случай за да успее Вашата марка трябва да бъдете уникални.

Качествената търговска марка = добро име + стеснен фокус+ висока цена, т. е бандингът е основната нишка, свързваща функциите на маркетинга, рекламата, развитието на продуктите, проучване на потребителите, промоциите припродажбите и връзките с обществеността.

Бизнес или медия?

Ако покажеш своята търговска марка в интернет, това не я прави Интернет марка. Интернет не е просто медия като вестниците и телевизията. Интернет е възможност. Трябва да го възприемате като напълно нов бизнес, където започвате на чисто. Печели този който успее пръв да изгради нова категория в съзнанието. Не да бъде продължение на реалния ти магазин, а да бъде чисто нов онлайн магазин. Отговорете си какво искате бизнес или медия?

За материалните продукти той е медия,  за нематериалните бизнес. Банки, застраховки, инвестиции, туризъм, акции, билети. Продукт който го има в хиляди варииации като книгите офис консумативи. Ако ниската цена е определяща, например автомобил. Продукти за ширупотреба и доставяне по домовете.

При наличие на финансова криза в България почти всички фирми са рязали малко или много от разходите си. На въпроса: Кое е първото перо което ще съкратите във реме на криза? 26% от работодателите казват, че ще съкратят бюджета за маркетинг и реклама,   6% работници, 67% са заявили други разходи и нито един от производство.  Според работодателите основните проблеми на бизнеса у нас са непредвидимостта и манталитета и забележете, те поставят държавата като най-голяма заплаха за бизнеса си, преди конкуренцията, персонала и лошата структура. 

Логото – идентификацията на вашия бинес

Логото трябва да е разположено на точното място с правилните пропорции, а не да се стараем да бъде колкото се може по-голямо. Той трябва да е добра реклама, а кога една реклама е добра?  Първо трябва да разберем какво точно предлагаме на пазара? Престиж, лук и класа или просто продукт, например превозно средство? След като разберем какъв е нашият продукт, дефинираме за кого е? След като дефинираме продукта и целевата аудитория, следва правилото на четирите М.

 • Mission – Каква е основната ни мисия; наприомер да достигнем 200 посещения в сайта на ден.
 • Money – Рекламниая бюдежет, защото тези коиото я предлагат казват „Кажи ми колко можеш да отделиш за тази кампания и аз ще ти предложа подходящи идеи”, а клиента казва „Представи ми добри идеи и аз ще намеря начин да отделя необходимия бюджет“.
 • Media да познаваме аудиторията в различните медиини канали, като сайтове, социални мрежи, телевизия, вестници, радио и т.н.
 • Measurement – постоянно оценяване на резултатите.

11 закона за добрата реклама.

 1. ненатрапчива връзка с аудиторията;
 2. мигновена комуникация и обмен на данни,
 3. да няма географски и времеви ограничения;
 4. да има равнопоставеност
 5. интерактивност
 6.  скорост
 7.  гъвкавост и динамика
 8.  измеримост
 9.  тергетиране
 10.  прецизно планиране на честотата
 11.  добра цена

Цените на интернет рекламите все още относително ниски в сравнение с рекламата в другите медии. Цените за онлайн рекламите се образуват по различни начини. Най-популярните ценови модели в родноезичните онлайн медии са:

 • твърда цена – за конкретен период  /ден, седмица и т.н/.  към момента подобно е ценообразуването при по-малките и специализирани медии, които имат по-тясна аудитория
 • цената за 1000 импресии – обикновено при сайтовте от портален тип, които привличат голям обем обща аудитория – се купуват импресии /с цена за 1000 импресии в най-честия случай/
 • цена на клик  – такъв вариант у нас се среща само в  някои медии, като например  ЕLMAZ.COM
 • заплащане за действие  – например при продажба или друг постигнат резултат, но това е по-слабо срещан вариантт у нас, и се препоръчва за BTL  мадели.