Съдържание за Web, генерирано от изкуствен интелект

На където и да погледнем в съврменното интернет пространство, хората обсъждат относителните предимства и недостатъци на съдържанието, генерирано от AI (изкуствен интелект). Нали не вярвате, че всичко което четете в огромното море от съдържание е писано от хора?

Генератор на съдържание от изкуствения интелект GPT-3 AI

За нуждите на маркетинга е необходимо да се създава много съдържание и то постоянно да се появява в сайтовете и социалните мрежи. За тази цел до скоро се наемаха копирайтъри, които да измислят креативни реклами и да пишат SEO оптимизирани текстове. Това беше така, докато не се появиха технологията GPT-3 AI- „Генеративна претрениран трансформатор“ създадена от OpenAi. С помоща на изкуствения интелект вие може да зададете просто темата и той да ви генерира уникаелн текст за нея. Ето примерен инструмент InferKit с който може да пробвате как работи генратора. Просот напишете заглавие или ключова дума и вибте, как той ще създаде смислен текст, все едно е написан от човек и по нищо не може да разберете, че това е изкуствен интелект.

Трансформаторът е невронна мрежа, която използва техники за обработка на естествен език за изпълнение на задача. С други думи, това е езиков изчислител на модел, предназначен да генерира поредици от думи, код или други данни, като се започне от първоначален вход. Техниката е въведена от Google през 2017 г. и се използва в машинno прогнозиране.

Асоциираната преса започна да използва AI за генериране на текстове на статии по зададена ключова дума още през 2014 година, но тогава инструментите още не бяха толкова добри, а днес същият инструмент вече може да рисува и картини в цифрови изображения по зададена ключва дума. Вижте например приложението Dream, просто му задавате дума и приложението ви връща изображение, което можете да изтеглите в NFT. Друго подобно е Starryai,  DALL-E или Craiyon.

А този инструмент на доц. Наков различава дори емоциите в текста Tanbih с цел да разпонзае пропагандата и вероятста за фалшиви новни.

Колко от съдъжанието в Интернет, което четем е генерирано от AI?

От BuzzSumo направиха изследване с помоща на техният анализатор на съдържание колко от него е автоматично генерирано за последните 5 години. И резултатите са впечатляващи цели 33% от съдържанието за 2022 г. са автоматично генерирани. Може да видите как се е увеличавало то през последните 5 години, като 2018 е било 12%. Ако тази тенденция се запази скоро по-голямата част от това, което четем в Интернет няма да бъде писано от хора.

В SEO общността се появи дебат за използването на подобни инструменти, дали те са приемливи от гледна точка на Google? Не след дълго Джон Мюлер съобщи официалната позиция на търсачката, че съдържанието, написано от изкуствен интелект, попада в категорията автоматично генерирано съдържание. А такова съдържание е против правилата на Google за уебмастъри, съответно това може да доведе до ръчно наказание на сайта.

Все пак много институции, включително Microsoft продължават да изполват изкуствен интелект за да генерират съдържание за сайтовете си, защото алгоритмите на Google все още не могат да разберат разликата между съдържанието, написано от хората, и съдържанието, написано от AI. С други думи въпреки заплагхата, търсачката не в състояние автоматично да открива съдържание, генерирано от езикови модели като GPT-3.

Държавни стратегии за Изкуствен Интелект – AI

През последните години павителствата по света започнаха да приемат стратегии за използване на изкуствения интелект, защото той започна да се използва за толкова много неща от машинно обучение за анализиране на големи данни до прилагане на алгоритми за откриване на признаци на COVID-19 и дори за нуждите на националната сигурност.

Свтовна карта на държавите със Стратегия за изкуствен интелект

Държавите признават изкуствения интелект като технология, чиято сила увеличава ефективността, ускорява процесите и намаля необходимостта от човешка намеса. Въпреки това, много организации, които следват развитието на изкуствения интелект са загрижени за безопасността и етиката на приложение на тази технология, особено за военна или полицейска употреба.

В резултат на това много държави разработиха стратегии, политики и процедури за насърчаване на научните изследвания в областта на изкуствения интелект и определяне на насоки за използването му. Те биха могли да спомогнат за ограничаване на потенциалните отрицателни последици от внедряването на изкуствен интелект, като смъртоносни аварии и инциденти.

Тъй като Канада стана първата страна, която публикува национална стратегия за изкуствен интелект, през 2017 г. все по-голям брой държави последваха нейния пример с цел да се позиционират като ранни осиновители и световни лидери в областта. Към декември 2020 г. повече от тридесет държави са публикували националните си стратегии, предназначени да приоритизират и ръководят инвестициите в областта, като още двадесет и две заявяват, че стратегиите им са в развитие. Тази тенденция вероятно ще продължи през 2022 г. и следващите години.

PS. За да научите повече за изкуствения интелект ви препоръчваме безплатния курс на Софийския университет по проект Изкуствен Интелект.