Интернет реклама- история, факти и бъдеще

В живота има три  сигурни неща – смъртта, данъците и рекламата.

В съвременния свят се инвестира сериозна сума пари за реклама. Факт е, че телевизионната реклама е едно от най-скъпите пера за бизнеса, съдържанието на днешните вестници е  70%  от реклами, а радиото изцяло се издържа от реклами!!! 

От друга страна е доказано, че Интернет значително усилва ефекта на рекламата, затова по радиото все повече ще чуваме реклами на сайтове.

Бъдещето на медиите е в комбинирането по между им.

Интернет реклами  според определението на асоциацията на рекламните агенции е всякаква платена форма на контролирано въздействие, осъществено посредством  Интернет  за предоставяне на стоки или услуги в интерес на явен източник. А след като става въпрос за въздействие, то става въпрос и за политическо въздействие, военно въздействие и рекламата се превръща в инструмент на националната сигурност.

Някой задавал ли си е въпроса кога е възникнала първата Интернет реклама? Няма да повярвате, ако Ви кажа, че тя всъщност е била обикновен спам!!! На 12. 04.1994  г. в САЩ – Л. Кантер изпраща първия масов мейл за да рекламира адвокатската си кантора. Същата година се появяват първите банери с реклама за бира.

През 1995 е създадено първото обединение на рекламодатели за 40 000 $ – основно алкохолни компании.  После не се чудете защо алкохолът движи света, то така е създаден и Европейският съюз? Същата година Интернет достига 5 000 000 потребители.

През 1996 г. се появяват на анимираните банери и Yahoo въвежда заплащането на клик.   Появява се и първия брандиран сайт.

Създава се ІАВ – световна организация за Интернет реклама и първите банер стандарти.

В България това явление навлиза някъде около 2001 година. През тази година в САЩ потребителите са били 40 % от популацията им. Това значи, че тепърва малкият бизнес  у нас започва да навлиза бавно в Интернет рекламите, използвайки ги за маркетинговите си цели. Очаква се вертикалната организация на социалните медии и социалните мрежи да привличат все повече потребители при все по-ниски разходи за реклами.

Бумът на Интернет рекламите в България  е през 2002 г. с редизайна на Dir.bg, който въвежда банери небостъргачи.   2003 г. Mail.bg предлагат първата таргетирана реклама у нас.

Българите обичат новостите! Вече се изясни, че имаме един от най-бързия Интернет в Европа и на база използването му сред населението сме съизмерими със страните от централната част на континента. Но хубавите новини свършват до тук.  Вижте само статистиката от използването на реклами и ще разберете и какво бъдеще ни чака.

Имайте в предвид, че натрапените  реклами не печелят, а ще имат ефект рекламите,  които потребителя избира сам.  Точно подобни услуги предлагат социалните мрежи, затова използвайте ги.

Условия и пречки пред навлизането на Интернет рекламните стратегии в българските държавни организации.

България следва тенденциите за увеличаване на дела на рекламата в Интернет в световен мащаб. В страната вече има условия за ефективни рекламни кампании, поради относително високото му потребление от някои социални групи – икономически активни хора с висок образователен ценз. Този факт, обаче предимно се използва за политически цели. Социалните мрежи се използват предимно от политически фигури, но не и за изграждане имиджа на организацията.

Въпреки това съществуват редица препятствия  пред разширяването на интерактивната реклама в България поради следните причини:

 • липса на държавна и корпоративна политика за изповлане на социалните мрежи:
 • липса на фирмена инфраструктура и щатни звена в държавните структури, които да контролират този процес;
 • липса на изградени навици;
 • липса на стандартизирана, регулярна информация за обема и структурата на интернет аудиторията и други;

Разделение на Интернет рекламата според целите

Различията в целите на една рекламна кампания в Интернет се илюстрират в основното разделение:

 1. Branding  ATL или  (Above The Line)
 2.  Direct Responsе, или  BTL (Below The Line)

В тези два случая рекламодателите имат различни цели и използват различни средства, онлайн форми за постигането им. Но това  формално разделение не е задължително и често се съчетават успешно и двата типа цели в една рекламна кампания.

          Брендинг в Интернет, или ATL  в българските сайтове

При една класическа брандинг кампания в Интернет рекламодателят не очаква потребителите да реагират непосредствено на неговата комуникация. Целите са изнесени в по-дългосрочен план и очакванията са свързани с промяна на позицията на марката и последващите от това ефекти върху нейните продажби. Изследванията сочат, че онлайн брандингът дава добри резултати. По данни на Double Click рекламодателите могат да имат до 6 пъти повече продажби към потребители, които са видели рекламата, отколкото от тези, които веднага са кликнали на нея.

Direct Response  в Интернет ил ВТL

ВТL има  в основата си  очакването рекламата да предизвика непосредствено действие на потребителя – ТУК и СЕГА. Например – електронен магазин, който публикува банери с информация за своя промоция и очаква потребителите, които са кликнали, да извършат покупка през сайта на магазина или да извършат определено действие. Очакваният резултат е да се постигнат желаното количество покупки, регистрации или други действия.

Модерните Интернет технологии се развиват с такива темпове, че не винаги е ясно къде, какво и как е най-добре да се използват. Днес има многообразие от канали: богове, социални мрежи, форуми, сайтове и новинарски емисии и т.н. Важно е да се разбере за какво могат да се използват различните канали.

Блог (от английски означава «Уеб дневник») – уеб сайт, основното съдържание на който се характеризира с кратки вписване на лични интереси, които са подредени в обратен хронологичен ред.  С други думи това е писание с определена тема. Някои хора обаче публикуват не по една тема, атова което ги вълнува в момента. от корпоративна или институционална гледна точка е добре да се направи т.н. корпоративен блог.

За да създадете и поддържате блогове, има различни системи, така наречените блог платформи. Тези платформи могат да бъдат закупени или изтеглени безплатно. След като се инсталира на вашия сървър, можете веднага да започнете да ги използвате.  Те могат да имат вътрешно или външно предназначение.

Реклама. Защо?

Реклама – тази информация е насочена към определен кръг от хора за да привлечете вниманието им към определен продукт или услуга. Тя позволява на рекламодателите да се популяризира вашия продукт. В същото време тя помага на потребителя да изберат за себе си точно това от което се нуждаят. 

Реклама в наши дни – не е каприз, а тежка нужда. Без нея, вашият бизнес, организация или служба просто се губи на фона на хилядите еднакви.

Първата стъпка. Избор на целева аудитория.

Целева аудитория – група от вашите потенциални клиенти. Това са хората, които купуват вашия продукт или използването на услуги. Как да ги определите кои са? Има много критерии за избор на целева аудитория:

 • Демографските характеристики (възраст, пол, местоживеене, националност, религия)
 • Социално положение (социална среда, образование, нивото на доходите).
 • Психологически характеристики (начин на живот, характера и т.н.)
 • Въпреки това, обикновено се изисква много повече от 3-4 критерии за да се направи профил на целевата аудитория.

Рекламата – е наукаПроцесът на създаването и е изкуство

Това не е просто да се напишете един лозунг и да отидете в най-близкия вестник. Тук всичко е от значение: да се определят точните медийни канали, които ще обхванат максимално целевата аудитория в точното място и в точното време. Още по-важно е след това да се направят изследвания за ефекта на рекламата и да се реагира според тях.

Рекламен микс.  За целта е необходима рекламна агенция или специален отдел, който да организира промоционални дейности от началото до края. 

Специализираната рекламна агенция се съсредоточава само върху един етап от производството на реклама: Графичен дизайн, или закупуване на рекламно пространство и време. Този вид услуга е по-евтин и дава по-голяма свобода за рекламодателя даа оределя миска си сам. 

Какво искате от вашата реклама?

В зависимост от това на какъв етап се намира вашата компания, можете да изберете от следните видове рекламни кампании:

 • Ако фирмата ви е в начален стадии на развитие, може да изберете информационна функция, а именно да кажете на вашите клиенти за себе си.
 • Вашият продукт или услуга е от доста време на пазара, тогава –убеждаваща и развиваща реклама Имате право да убеди потребителите, че вие предлагате – най-доброто и той се нуждае от него.
 • Ако сте известни и аудиторията ви има добро мнение за вашата услуга, не е задължително да информирате и да ги убеждавате.  Вие се нуждаете от поддържаща реклама.

И така, стигаме до основната тема – спецификата на рекламата в пресата, телевизията и радиото, в Интернет.

Реклама в периодични издания – класически. Трябва да се обърне внимание на следните предимства на тази медия:

 1. Нова обява във вестника, на достъпни цени. Тук има голяма промяна в рекламата.
 2. Потребителите са много по-спокойни, отколкото на рекламата по телевизията. 
 3. Към вестника хора се обръщат в удобно за тях време.
 4. Тук могат да бъдат представени повече подробности. Например, адресите и телефонните номера, които не трябва да остане.

Извод: Вестници и списания – чудесно място за реклама на забавления, салони за красота, магазини и т.н. 

Минус: реклама в периодични издания не обхваща млади хора и животът на една обява е не повече от един до три дни.

Телевизионната реклама се класира на първо място по обем на рекламата сред медиите. Известно е, че 99,9% от всички българи имат достъп до най-малко един телевизионен канал. Средният човек прекарва в гледане на телевизия за около 4 часа през делничните дни и 5 – в края на седмицата. Една трета от населението включва телевизор за фон.

 • 1.       Голяма аудитория
 • 2.       убедителност
 • 3.        Телевизията е винаги на разположение

Въпреки това, ние трябва да се има предвид следното:

 • 1.       реклама по телевизията е много скъпо
 • 2.       не евтини, както направи видео
 • 3.       Зрителите често са домакини, деца и пенсионери
 • 4.       върховния реклама шум

5.       По време на паузата, публиката предпочете да превключва каналите. Средните и малките предприятия не могат да си позволят реклама по обществената телевизия. За тях идеалният вариант би бил регионални или кабелна телевизия.

Справяне с реклама по телевизията да се има предвид такова нещо като най-гледаното време. Това е времето, когато гледането на телевизия е повечето хора. Това обикновено рано сутрин и вечер 19-24 часа.

Може разграничават следните видове реклама: видео, реклама говорител, телетекст, пълзящи линия, спонсорство, телевизионно пазаруване .

Радио

Радиото е много популярно сред населението, особенно в часовете за пътуване. Ако радиото преди това е бил един от основните източници на информация, сега е източник на забавление. По принцип, това включва леки автомобили, така че слушателите трябва да бързат на сутринта (7-9 часа) и вечер (от 17 до 19 часа).

Силни страни:

 • 1. Радио рекламата е по-евтино, отколкото по телевизията.
 • 2. Тя е по-малко дразни хората.
 • 3. Радио не изисква специално внимание, за да се вслуша в него повече от гледане на телевизия

Недостатъци:

 • 1. Основната аудитория са сутрин и вечер
 • 2. Честото преминаване станции
 • 3. Детайли копирайтър лошо възприема

Рекламата в Интернет всяка година набира все повече скорост. 

Силни страни:

 • 1. Интернет абсорбира само три медии: печат, радио и телевизия
 • 2. Ниски разходи за реклама
 • 3. Богат избор на целевите групи

Видове реклама:

 • Банер – правоъгълни графика
 • Текст, реклама – разположение на мястото на текстова информация за рекламирания продукт или услуга.
 • Електронна поща . Да не се бърка със спам. Потребителите ще се абонирате за определен вид писма.
 • Контекст показва – най-скъпата форма на онлайн реклама. Думите са свързани с търсещите машини.Например, можете набиране на Audi в прозореца на търсещия, и първите редове на показаната автокъщи реклама.

Както и „вирусен маркетинг“ , партизански маркетинг SEOновини SEM и др. 

Всеки от нас знае лесен начин, как да накараме някои да направи нещо, което искаме. Просто трябва да се повтаря всеки ден това нещо, което искате от него. Именно това се използва в рекламата, макар и не в тази форма. Ако публикувате, да речем, един модул за реклама само веднъж, е малко вероятно той да има голям успех. С цел да привлече вниманието към себе си, рекламата трябва да се повтори. Учените са установили, че за съхраняване на информация в дълговременната памет трябва да се повтори най-малко три пъти. Точно същото важи и за рекламата. Освен това, повторенията трябва да преминават през същия период от време.

При създаване на реклама трябва да се има в предвид и действащата в страната нормативна уредба. В рамките на незаконната и нелоялна реклама могат да се обобщят следните видове;

 • Подвеждаща реклама дава на потребителите невярна информация за своя продукт или услуга. Например, едно съобщение за сертификат, медали, отличия и награди, количеството и качеството на жизнения цикъл на продукта. 
 • Неетична реклама използва обидни думи, нецензурни или обидни снимки и сравнения.
 • Не трябва да забравяме също забраната за скрита реклама . Да речем, че не може да публикува статия под прикритието на рекламни материали, без да уточнява естеството на рекламни публикации.

Освен това има определени стоки, които са забранени за реклама или дори такива, които са ограничени за реклама .

1.             Алкохолни напитки и тютюневи изделия 

2.             наркотиците, медицинско оборудване, медицински услуги

3. Рецепти за лекарства.

4.Определени финансови услуги.

6.Оръжия.