Копирайтинг наръчник

Копирайтинг наръчник

Copywriting book

Здравейте приятели,
идеята за копирайтинг книгата предизвика голям интерес. От получените писма и коментари може да се направят няколко обобщения.

Заглавие: Идеята е да е кратко и да включва ключови думи за по-лесно разпространение на книгата. Очертават се две основни: „Копирайтинг наръчник“ или „Копирайтинг книга“ .

Съдържание. Очертават се следните заглавия, всяко от който с няколко под статии от 1-2 най-много 3 страници:
1. Какво е копирайтинг? Основни правила в копирайтинга.
2. Супер заглавия, който работят.
3. Основен текст и размер на статията. Шрифт и картинки.
4. Психология на копирайтинг рекламата.
5. Рекламен постинг.
6. Как се пишат рекламни писма – е-mail маркетинг.
7. SEO copywriting . Мета тагове, ключови думи и seo оформление на сайт.
8. Съвети към начинаещите копирайтъри.
9. Копирайтинг инструменти и копирайтинг ресурси, артикъл директории.
10. Авторските права и етичен кодекс на копирайтъра.
11. Фрийланс за копирайтъри, ценообразуване.
12. Регистър на копирайтинг специалистите в България.
Естествено може да предлагате и други идеи. Сега приемаме предложения – кои да бъдат отговорниците на главите да им изпратя и моите материали.