Общи условия за онлайн търговци и как те пазят бизнеса ви

Aко управлявате електронен магазин, Общите условия са абсолютно задължителна част от него. Клиентите трябва да бъдат запознати с правилата на собственика на бизнеса, свързани с политиките за плащане, доставка, връщане, замяна, онлайн спорове и други.

Какво представляват Общите условия?

Общите условия (известни още като Условия за ползване или Правила за ползване) позволяват на вас като собственик на магазина, да зададете начина, по който вашият продукт, услуга или съдържание могат да бъдат използвани по правно обвързващ за потребителите/клиентите начин.

Има ли нужда моят магазин от общи условия?

Всеки, от блогъри до сайтове за електронна търговия, SaaS услуга, маркетплейси, платформи и др. трябва да имат общи условия като в някои случаи това е задължително по закон. Правилата и условията са от значение за избягване на злоупотреба като цяло, но също така конкретно корелират с приложимото законодателство.

Общите условия за онлайн магазин не само са от решаващо значение за защитата ви като собственик на бизнеса от потенциални правни и регулаторни проблеми, но съдържат законово задължителна информация като информация за фирмата, която оперира бизнеса и уебсайта.

Данните на Вашата фирма са задължителна част от общите условия – наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК, име на управител, телефон за връзка и имейл. Всичко това е важно и необходимо за Вашия потребител. Той трябва да е наясно с кого сключва сделка (прави поръчка) и към кого трябва да предяви евентуална правна претенция.

Общите условия съдържат и информация, свързана с условията за продажба, методите за плащане, изпращане, доставка, връщания, отказ от поръчка. Това е и изискване на Закона за защита на потребителите.

Минималното съдържание на общите условия:

  • Данни за онлайн търговеца;
  • Описание на правата и задълженията на купувачите, както и тези на продавача;
  • Условия за изпълнение на договора, условия за плащане, начина на доставка, датата, на която търговецът се задължава да достави стоката или да извърши услугата;
  • Уговорки за разпределение на разноските във връзка с изпълнение на договора;
  • Срок за рекламация и условия за предявяването й;
  • Отказ от договор. В закона е предвиден 14-дневен срок от датата на сключване на договора, в който потребителят има право да се откаже от услугата.

Онлайн разрешаване на спорове (ОРС)

Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) се предоставя от Европейската комисия, за да се гарантира по-безопасно и по-справедливо онлайн пазаруване чрез достъп до качествени инструменти за решаване на спорове.

Как работи

Базираните в ЕС потребители, които са имали проблеми с онлайн покупка, могат да използват онлайн разрешаването на спорове, за да подадат жалба. Потребителите имат 90 дни, за да разговарят с търговеца чрез платформата и да постигнат споразумение. Ако частите не могат да постигнат взаимно задоволително споразумение, потребителите разполагат с 30 дни, за да се свържат с неутрален и упълномощен орган за ADR (алтернативно разрешаване на спорове), за да разрешат случая. Потребителите могат също да решат да се свържат незабавно с трета страна.

Процедурата протича изцяло онлайн и може да бъде особено удобна в случай на трансгранични спорове.

От европейските доставчици на B2C услуги (продажба на стоки/услуги) се изисква да информират посетителите за съществуването на този инструмент, включително чрез връзка към ОРС платформата и валиден имейл адрес. За да улеснят обмена на съобщения в платформата, търговците могат да си създадат профил.

Важно е всеки онлайн магазин да бъде защитен с общи условия и политика за поверителност. По този начин ще бъде спазен законът, ще се предпазите от евентуални правни проблеми и ще се фокусирате върху развитието на бизнеса си.